DMP Heusden vraagt aan de wethouder maatregelen te nemen ten aanzien van de bouwval in de Wijksestraat in de vesting (panden van de familie Schreuder). Al meer dan 15 jaar lang kijken de bewoners tegen een troosteloze bouwval aan. Eerdere pogingen om de situatie op te lossen hebben niet geleid tot een resultaat. De omwonenden zijn het inmiddels meer dan beu.

Het college van B&W heeft in de afgelopen jaren gesproken met de eigenaar met de bedoeling het probleem op te lossen. Het college is meer dan eens tegemoet gekomen aan de wensen van de eigenaar. Het eerdere bouwplan van de eigenaar mag uitgevoerd worden door de wijziging in het bestemmingsplan vesting.

Gebleken is dus dat niets helpt. DMP Heusden vindt het inmiddels genoeg en stelt voor om over te gaan tot onteigening als er op korte termijn geen oplossing komt. 


Bijgewerkt na raadsvergadering 29 okt. 2013In de raadsvergadering van 29 okt. is een onteigeningsvoorstel voorgelegd aan de raad. Hierin wordt voorgesteld om een verzoek tot onteigening in te dienen bij 'de kroon', dit in het kader van de onteigeningswet. De volledige raad stemt met dit voorstel in. De raad is van mening dat, gelet op het overleg met de eigenaren in de afgelopen jaren, er geen andere mogelijkheid meer is om met de eigenaar tot een oplossing te komen. Er is voldoende urgentie en noodzaak om tot onteigening over te gaan (in het publieke belang).

Er zullen nog verschillende juridische stappen genomen moeten worden, maar hopelijk zal dit op termijn de leefbaarheid in de omgeving ten goede komen.

 

 

Menu