Het college van burgemeester en wethouders van Heusden heeft antwoorden gegeven op door DMP Heusden eerder gestelde vragen over de brandweerpost Vlijmen. Een recent krantenartikel gaf aan dat door bezuinigingsplannen van de Veiligheidsregio Brabant-Noord de brandweerpost Vlijmen zou worden uitgekleed. DMP Heusden vond dit een zorgelijk plan.

Uit beantwoording van het college blijkt dat sprake is van bezuiningsplannen, maar het nog niet zeker is dat de brandweerpost Vlijmen qua manschappen en voertuigen moet inleveren. De uitwerking van de bezuiningsplannen en de mogelijke gevolgen voor de brandweerposten in Heusden worden door de gemeente getoetst op het niveau van brandweerzorg en veiligheid voor de gemeente Heusden. Wordt vervolgd...

Antwoorden college 

Menu