In de raadvergadering van 18 februari 2014 kwam het hondenbeleid aan bod. Ten aanzien van dit onderwerp heeft DMP Heusden een duidelijke mening.
Wat ons betreft hebben we geen behoefte aan nieuwe uitrenvelden. Wie wil een veld naast zich als buurman? DMP Heusden wil dat ieder die een hond heeft de hondenpoep van zijn viervoeter opruimt binnen de bebouwde kom.

We moeten er voor zorgen dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Er worden extra bakken geplaatst waarvan dan ook gebruik kan worden gemaakt zodat men niet alles mee naar huis hoeft te slepen.

De verscherpte controle zal nodig zijn op tijdstippen wanneer honden worden uitgelaten. Hondenbezitters moeten zich gaan realiseren dat de overlast echt niet meer kan. Voor de gemeente de taak dit duidelijk te maken door goede communicatie. Gevolg is dat de dure opruim machines  nog maar beperkt hoeven worden ingezet .

Tenslotte heeft DMP Heusden de opmerking gemaakt dat geld dat niet besteed wordt aan het doel waarvoor het geïnd is, terug moet worden gegeven aan de hondenbezitters. Dit hoeft niet op stel en sprong. Maar wel als blijkt dat deze nieuwe vorm van aanpak duidelijk goedkoper is.

Fijn om te horen dat de wethouder dezelfde mening was toegedaan. We zullen het proces kritisch volgen.

Menu