Afgelopen donderdag 6 november heeft de gemeenteraad ingestemd met de komst van een alternatief plan voor het centrum van Vlijmen. Een reparatie van het door de Raad van State vernietigde bestemmingsplan Centrum Vlijmen gaat te lang duren. Ondernemers kunnen niet langer wachten, snelheid is geboden. Een alternatief en soberder plan past beter bij de huidige tijd en de maat van Vlijmen. We gaan van een ambitieus plan naar een snelkookpan. Zo verwoorde DMP Heusden het tijdens de raadsvergadering.

Het vernietigde bestemmingsplan was een mooi en ambitieus plan. Het is pijnlijk om te zien dat jarenlange voorbereiding, vele ambtelijke uren en kostbare rapporten nog steeds niets hebben opgeleverd. Waar andere gemeenten de stekker er al lang uitgetrokken hadden, gaat de gemeente Heusden door. Want Vlijmen verdient een bruisend dorpshart. Wat betreft standvastigheid valt de gemeente dan ook niets te verwijten. Gelukkig is standvastigheid geen koppigheid en kiest het college voor een alternatief plan. Hiermee wordt gehoor gegeven aan het overgrote deel van de bewoners en ondernemers van Vlijmen. Dat het bij het alternatieve plan een onsje minder mag heeft DMP Heusden al eerder aangegeven. Een onsje minder betekende voor ons minder ondergrondse parkeercapaciteit, minder vloeroppervlakte voor winkels en dus een centrum op maat voor het dorp Vlijmen en dat past bij de huidige tijd.

DMP Heusden vindt het dan ook volstrekt logisch dat niet gekozen wordt voor reparatie van het vernietigde bestemmingsplan. Gezien de staat van het centrum en de onzekerheid waarin ondernemers zich reeds bevinden is nog langer wachten niet wenselijk. Ondernemers en bewoners hebben recht op duidelijkheid. Die gaat er nu snel komen. Zo snel dat wij spreken over een snelkookpan, waarbij onder hoge druk in drie maanden tijd een alternatief plan op tafel wordt gezet. Hier zit dan ook gelijk onze zorg. Het college moet niet gaan bezwijken onder de hoge druk. Kwaliteit boven kwantiteit. Het alternatieve plan moet er inderdaad snel komen, maar niet ten kosten van alles.

Gelukkig wordt vastgehouden aan een groot aantal uitgangspunten uit 2009. Zo wordt ook het eerder vastgestelde beeldkwaliteitsplan niet losgelaten. Het college blijft oog houden voor de Oliemaat en de ondernemers worden zoveel mogelijk betrokken bij de planvorming. Ook de risico’s lijken voldoende afgedekt en met het voorstel wordt een nieuwe aanbestedingsprocedure voorkomen. Daarnaats is het alternatieve plan enkel een opmaat naar een toekomstgericht centrum. Wat betekent dat in de toekomst nog meer uitgangspunten gerealiseerd kunnen worden, zoals shared space en een autoluw centrum en wellicht een betere aansluiting op de Oliemaat. Dat alles geeft ons een geruststellende gedachte.

Ons rest alleen nog één vraag: wat mag zo’n alternatief plan nou eigenlijk kosten? Wat DMP Heusden betreft zeker niet de eerder gereserveerde €10 miljoen. Dat bedrag was immers bedoeld voor een ambitieus plan met veel winkeloppervlakte en een grote ondergrondse parkeergarage. Daar is nu geen sprake meer van. En dus zijn wij van mening dat ook dit bedrag moet worden bijgesteld. Gelukkig komt ook hier snel duidelijkheid in. 

 

Menu