U heeft het inmiddels al in de regionale media gelezen; zwembad Het Run blijft open!
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 22 december 2015 groen licht gegeven voor het aangaan van een contract met stichting N-Joy. Dmp heeft hier echter wel voorwaarden aan gesteld; mocht na vier jaar blijken dat het Run als levensvatbaar bedrijf kan functioneren, dan wordt ook het technisch onderhoud overgedragen van de gemeente aan het Run. Op dat moment is het zwembad volledig geprivatiseerd. Tot die tijd zal de gemeente nog ong. 1 ton per jaar kwijt zijn aan het technische onderhoud aan zwembad en machinekamer. Op de laatste dag van 2015 werd het contract uiteindelijk ondertekend.

Tot en met het zwemseizoen van 2012 heeft de gemeente zelf het zwembad geëxploiteerd (met een jaarlijks negatief resultaat van ong. 3 ton). De gemeenteraad heeft (mede i.h.k.v. de noodzakelijke bezuinigingen) daarom besloten om het zwembad af te stoten en te privatiseren. Begin 2013 werd dit voor het eerst overgedragen aan een marktpartij. In dec. 2014 is besloten om de erfpachtovereenkomst te beëindigen i.v.m. het faillisement van de betreffende partij. Vanaf begin 2015 is er vervolgens een mogelijkheid gevonden om het zwembad voor een jaar open te houden. Met stichting N-joy werd een erfpachtovereenkomst ondertekend voor de periode van 1 jaar. In de loop van 2015 is met de gemeenteraad onderzocht of privatisering, al dan niet binnen de eerder afgesproken voorwaarden, mogelijk zou zijn. Dit heeft geleid tot het aanpassen van de voorwaarden. In april 2015 zijn, op basis van de nieuwe uitgangspunten, verschillende marktpartijen benaderd. Uiteindelijk bleek stichting N-joy over het beste plan te beschikken. Stichting N-joy zal het zwembad exploiteren in combinatie met het uitvoeren van de eigen outdooractiviteiten.

Binnen de gemeenteraad is zeer uitgebreid gesproken over mogelijkheden en kansen en het wel of niet open houden van het buitenzwembad. DMP-Heusden gelooft in de plannen van N-Joy, ook al is er voor de toekomst wat onzekerheid. Het maatschappelijk belang van een openlucht-zwembad in de gemeente is afgewogen tegen de kosten welke hier tegenover staan. Open houden is van belang, maar niet tegen elke prijs. DMP heeft daarom extra voorwaarden ingebracht m.b.t. het voorgelegde raadsbesluit. DMP wil enkel financieel bijdragen als dit echt nodig is, bijv. voor opstart en wegwerken van achterstallig onderhoud. Niet meer wanneer blijkt dat het zwembad, i.c.m. nevenactiviteiten, zelfstandig kan voortbestaan.
Wat zeker in de afweging heeft meegewogen is het positieve resultaat wat N-joy heeft laten zien in het afgelopen jaar. Complimenten hiervoor.

In de raadsvergadering is besloten dat:
- met N-Joy een erfpachtovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 15 jaar,
- voor rekening van de gemeente het technisch onderhoud aan zwembaden en machinekamer zal worden uitgevoerd,
- na vier jaar geëvalueerd zal worden of dit laatste nog noodzakelijk is,
- een lening zal worden verstrekt van max. 100.000,= (terug te betalen binnen 3 jaar).

Op 31 dec. 2015 is het contract getekend.
Een resultaat waar DMP-Heusden erg blij mee is!

 

Menu