Afgelopen jaar is al veel gesproken over het onderwerp verplaatsing van de Aldi naar een nieuwe locatie aan de Tinie de Munnikstraat in Drunen. In het begin van dit traject zijn terecht veel vraagtekens gezet bij de verplaatsing. Ook DMP Heusden was in het begin kritisch en zat duidelijk op 2 gedachten te hinken. Enerzijds het belang van een mooi compact centrum in Drunen. Anderzijds het belang dat er een prima initatief ontstaat waarbij de Aldi een discount supermarkt kan vestigen en hiermee behouden blijft voor Drunen en omstreken. Uiteindelijk heeft DMP gekozen voor deze laatste gedachten en kan mede hierdoor Aldi verhuizen naar de locatie Dillenburg in Drunen.

Uit het gepresenteerde bestemmingsplan is duidelijk gebleken dat dit een juiste gedachte is geweest. In het plan wordt uitvoerig ingegaan op de ladder voor duurzame verstedelijking en inpassing binnen de regionale detailhandel. Daarnaast heeft regionale afstemming plaatsgevonden en is het plan op verschillende onderdelen aangevuld en onderbouwd. Maar belangrijker nog is dat uit het ruimtelijke-economisch onderzoek blijkt dat een voorziening voor Drunen behouden kan blijven en dat verplaatsing geen onaanvaardbaar effect heeft op het centrum van Drunen zelf. DMP Heusden is ervan overtuigd dat een sterk centrum als Drunen deze verandering aan kan. En gezien de ligging van de huidige Aldi locatie die nu leeg komt te staan, is onze verwachting dat deze weer snel ingevuld kan worden. Ook Aldi zal daar, gezien het eigenaarschap, de meeste baat bij hebben.

Voor wat betreft de ontwikkeling van de nieuwe locatie aan de Tinie de Munnikstraat heeft wethouder Van Aart nog een toezegging gedaan. Zo heeft zij toegezegd om in overleg te gaan met de eigenaar van het LPG-tankstation over het vullen van de tank buiten de winkeltijden, zodat hier wellicht een groot veiligheidsrisico voor het winkelend publiek kan worden uitgesloten. Wij wachten de resultaten van het overleg af.

 

Menu