In een bijzondere raadsvergadering heeft de Heusdense gemeenteraad ingestemd met een kredietverstrekking van bijna € 27 miljoen vanuit Heusden voor het GOL-plan. Daarmee is een laatste belangrijke stap gezet om dit plan tot uitvoering te brengen. Het plan ligt nu nog ter behandeling bij de Raad van State. Wij verwachten niet dat de Raad van State een streep gaat zetten door het gehele GOL-plan en vertrouwen op een goede afloop.

Vanwege de coronamaatregelen was er voor het eerst in de historie een digitale vergadering. Alleen de stemming vond, de dag na de digitale beraadslaging vanuit huis, fysiek op het gemeentehuis plaats. Uiteraard met de benodigde afstandsmaatregelen. Niet alleen de manier van vergaderen was bijzonder, ook het onderwerp was nooit eerder zo omvangrijk voor Heusden. 

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, kortweg GOL. Binnen het project GOL is een programma ontwikkeld voor de verbetering van de kwaliteit in de omgeving van de Langstraat tussen 's-Hertogenbosch en Waalwijk. Dit programma zorgt ervoor dat nieuwe wijken als De Grassen, Geerpark en bedrijventerreinen als Haven 8 goed bereikbaar zijn en lost huidige verkeersknelpunten, zoals het centrum van Vlijmen en Waalwijk en Eindstraat Drunen op. Maar zorgt ook voor een betere natuurontwikkeling, hoogwater bescherming en nieuwe fietsverbindingen. In totaal kost dit omvangrijke project € 117 miljoen. Ook Rijkswaterstaat, de provincie, gemeenten Waalwijk en Den Bosch en het Waterschap dragen bij aan dit project.

Al eerder (medio 2017) heeft de gemeenteraad van Heusden goedkeuring gegeven aan het plan, nadat het reeds meerdere malen inhoudelijk is besproken. Ook DMP Heusden heeft destijds ingestemd met het GOL-plan (bekijk o.a. artikelen van 20 mei 2017 en 15 juni 2018). Nu is het tijd voor de spreekwoordelijke ‘boter bij de vis’. Helaas is gebleken dat de vis duurder betaald moet worden dan voorheen gedacht. In het plan is medio 2013 geen rekening gehouden met indexering en mogelijke overschrijdingen, aangezien er toen nog een mogelijk aanbestedingsvoordeel tegenover stond. Daar is echter anno 2020 geen sprake meer van. Daarnaast vraagt ook de stikstofproblematiek en de PFAS om extra budgetten. DMP Heusden baalt van deze extra uitgaven (4,8 milj.), maar liever nu dan later in de uitvoering voor verassingen komen te staan. Aan de wethouder de opdracht om strak te blijven sturen op de uitgaven van de budgetten.

Door nu het krediet te verstrekken kan de gegunde uitvoerende partij Mourik/Besixis aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden. Mocht de Raad van State werkelijk roet in het eten gooien dan zal de wethouder terugkomen bij de raad. Hiermee geen cart blanche voor het GOL-plan.

Naast de kredietverstrekking voor het GOL-plan lag ook de vraag voor om een voorbereidingskrediet van €200.000,- beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke mitigerende maatregelen voor het onderliggende wegennet van de gemeente Heusden. Deze maatregelen zijn vooral gericht op de kern van Vlijmen, de gevolgen zijn daar het grootst. Met dit krediet kan een zorgvuldig participatietraject met de directe bewoners worden opgestart, waarbij vooral onderzoek gedaan wordt naar een verbreding van de Kennedybrug, de inrichting van een verkeersluw centrum en de inrichting van de Vijfhoevenlaan. De uitkomsten hiervan worden rond de zomer verwacht.

DMP Heusden heeft extra aandacht gevraagd voor de Tuinbouwweg. DMP benadrukt nogmaals het belang van een opwaardering daarvan. De Tuinbouwweg fungeert als inprikker voor o.a. het verkeer naar Haarsteeg en Herpt en sluit aan op de Abt van Engelenlaan. Wat DMP betreft horen daar dan ook de juiste bebordingen naar Haarsteeg en Herpt bij vanaf de oostelijke randweg en vice versa. De Tuinbouwweg wordt in het kader van de GOL-plannen niet ingericht als randweg. Wanneer dat wel het geval zou zijn dan gaat deze beter functioneren en wordt de inprikker Vijfhoevenlaan meer ontlast. Een mogelijk opwaardering van de Tuinbouwweg met daarbij veilige kruispunten zou wat DMP betreft prioriteit moeten krijgen in het gemeentelijk verkeersplan (GVVP). Wordt vervolgd wat DMP betreft.

Zie hier het artikel in het Brabants Dagblad.

Menu