Tekorten in de zorg, forse winst door zorgverleners, bedenkingen bij het systeem, explosieve groei van het aantal commerciële zorgpartijen en het ontbreken van zicht op geleverde kwaliteit zijn alarmerende signalen. Reden voor DMP Heusden om vragen te stellen aan het college om er achter te komen wat Heusden heeft gedaan of gaat doen om grip op deze onwenselijke situatie te krijgen.     

In de raadsvergadering van 22 september 2020 is de motie ‘Gemeenten hebben meer structureel geld nodig’ behandeld. DMP Heusden heeft deze motie mede ingediend en heeft ook kritische kanttekeningen geplaatst. Zie hier het betoog van raadslid Caren Joosten in september. 

Het artikel ‘Topverdiensten voor zorgbedrijven, miljoenen niet naar de zorg’ in het Brabants Dagblad van 17 oktober 2020 komt voor DMP dan ook niet als een verrassing. Een totaal onwenselijke situatie is ontstaan waar we in gezamenlijkheid actie op dienen te ondernemen. DMP heeft vragen gesteld aan het college van B&W. Zo wil DMP weten of het college stappen heeft gezet om de ‘winst’ voor commerciële zorginstellingen te maximaliseren. Hoe toezicht wordt gehouden op de WMO en Jeugdwet en hoe daarbij het systeem van checks en balances is ingericht en of en hoe kwaliteits- en rechtmatigheidsonderzoeken plaatsvinden. DMP wacht de antwoorden met veel belangstelling af. 

Lees hier onze vragen aan het college.

Menu