Omdat duidelijk is geworden hoe de fietsverbinding tussen Abt van Engelenlaan en d’Oultremontweg gaat lopen heeft het college van B&W besloten om het voorontwerpbestemmingsplan ‘Fietspad Tuinbouwweg’ vrij te geven voor inspraak. Het plangebied bevindt zich aan de zuidzijde van de Tuinbouwweg en de d'Oultremontweg. Het fietspad begint aan de westzijde bij de d'Oultremontweg in Elshout en loopt via bedrijventerrein Het Hoog naar de Abt van Engelenlaan in Vlijmen.

Op 28 april 2021 komt dit voorontwerpbestemmingsplan ter bespreking in de informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid. Dit is een eerste bespreking. Vervolgstap zal zijn dat voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan (ditmaal het ontwerp) opnieuw in de informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid zal worden besproken.

Om het fietspad aan de zuidkant van de weg aan te leggen gaat alsnog een flink aantal bomen sneuvelen, 65 om precies te zijn. Deze worden gecompenseerd aan de Tuinbouwweg of elders. De eiken zullen niet terugkomen, mede vanwege de overlast die is ondervonden van de eikenprocessierups. Heusden heeft flora- en fauna-onderzoek gedaan en de uitkomsten vormen geen belemmering. Ook is overleg geweest met de natuur- en milieuvereniging. Langs de Tuinbouwweg komt nu eerst een heg, daarna het fietspad en vervolgens de sloot.

Ter hoogte van Elshout (bedrijventerrein Meeuwaert) ligt aan de zuidkant van de d'Oultremontweg al een vrijliggend fietspad, voor fietsverkeer in twee richtingen. De bedoeling is dat door te trekken tot aan de rotonde in de Abt van Engelenlaan. Daar kan de fietsroute aansluiten op fietsverbindingen die vanwege de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) worden aangelegd.

DMP Heusden is blij dat het fietspad er eindelijk van gaat komen, omdat de route veel gebruikt wordt door schoolgaande jeugd. Het is echt een verbetering qua fietsveiligheid. Het geld is jaren geleden al opzij gezet en wordt betaald uit de opbrengst van verkoop van grond voor bedrijventerrein het Hoog. 

Lees hier een artikel uit het Brabants Dagblad en een eerder bericht van DMP Heusden: https://www.dmpheusden.nl/actueel/323-dmp-heusden-werkt-aan-veilig-fietsverkeer

Menu