Op donderdag 4 april heeft (Jong)DMP een bezoek gebracht aan het Europees Parlement in Brussel. Op deze

...

Dinsdag 17 september is de Visie zonne-energie unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Dit maakt

...

Omdat duidelijk is geworden hoe de fietsverbinding tussen Abt van Engelenlaan en d’Oultremontweg

...

DMP Heusden vraagt aan de wethouder maatregelen te nemen ten aanzien van de bouwval in de

...

Verschillende instanties houden scherper toezicht op de situatie rond het gebouw van Caleidoscoop

...
Het ziet ernaar uit dat de termijn waarin stikstofuitstoot in veestallen moet worden verminderd in 
...

Aldi en de gemeente Heusden kunnen verder met de uitwerking van de plannen van de supermarkt om te

...

Afgelopen jaar is al veel gesproken over het onderwerp verplaatsing van de Aldi naar een nieuwe

...

Op 13 november werd de begroting 2015 behandeld in de raadsvergadering. In het algemeen wil DMP

...

Op 12 november werd de begroting 2016 behandeld in de raadsvergadering. In het algemeen wil DMP

...

Op 10 november 2016 werd de begroting 2017 behandeld in de raadsvergadering. In het algemeen wil

...


Tekorten in de zorg, forse winst door zorgverleners, bedenkingen bij het systeem, explosieve groei

...

In de raadsvergadering van 1 juli kwam de Voorjaarsnota aan bod. Hierin wordt de begroting voor de

...

Afgelopen donderdag 6 november heeft de gemeenteraad ingestemd met de komst van een alternatief

...

DMP Heusden maakt zich zorgen over de fietsers op de Tuinbouwweg en d'Oultremontweg. En dan

...

Op 10 februari vergaderde de gemeenteraad over de bestuurlijke toekomst van Heusden. Voor de

...

Het college van burgemeester en wethouders van Heusden heeft antwoorden gegeven op door DMP

...

Het college van burgemeester en wethouders van Heusden heeft antwoorden gegeven op door DMP

...

DMP Heusden heeft van het college van B&W antwoorden gekregen op de vragen over het proces en

...

U heeft nog iets van ons tegoed! Het college van de gemeente Heusden heeft namelijk op 9 juni antwoorden

...
Menu