Graag blikt DMP Heusden terug op het afgelopen jaar. Een positief jaar waarin stappen zijn gezet

...

Ook dit jaar blikt DMP Heusden terug op het afgelopen jaar. Nog steeds houdt corona ons in de

...

DMP Heusden wenst alle inwoners van de gemeente Heusden fijne feestdagen en een gezond en gelukkig

...


DMP Heusden wenst alle inwoners van de gemeente Heusden fijne feestdagen en een gezond en gelukkig

...

De gemeente Heusden wil in 2030 haar gemeentelijk vastgoed verduurzaamd hebben. Om de financiële

...

Het college van de gemeente Heusden heeft op 16 augustus antwoorden gegeven op door DMP Heusden

...

Op 13 juni jl werd in de informatievergadering ruimte een toelichting gegeven op het ontwerp PIP

...

Op 2 april 2019 besloot de gemeenteraad om geld beschikbaar te stellen voor de renovatie van de

...

Bij goed onderwijs, hoort passende huisvesting. Een aantrekkelijke, inspirerende en gezonde

...

In de vergadering van 7 juli heeft de gemeenteraad, vooruitlopend op het beleid omtrent

...

Op woensdag 1 juli vonden de jaarlijkse algemene beschouwingen plaats in de raadszaal van de

...

Op 17 december organiseerde DMP Heusden wederom een “Denk mee met DMP” sessie. Het werd een

...

Op maandag 26 november organiseerde JongDMP een debatavond “Debatteer mee met JongDMP”. Het werd een

...

Op 16 november organiseerde DMP Heusden voor de eerste keer “Denk mee met DMP”. Het werd een

...

Jaarlijks is de DMP Heusden dag. Een dag voor alle leden van DMP Heusden, samen met hun partner.

...

In de raadsvergadering van 2 juli stond de kadernotitie Bibliotheek op de agenda. Om te komen tot

...

Zeven van de acht lokale politieke partijen komen met een gezamenlijke verklaring en geven hiermee

...

Op 17 mei organiseerde DMP Heusden wederom een “Denk mee met DMP” sessie. Het werd een geslaagde

...

Op 16 mei 2017 heeft de gemeenteraad haar standpunten kenbaar gemaakt over het concept van het

...

DMP Heusden maakt zich zorgen. Daarom hebben we voor de raadsvergadering van 17 december jl. het

...
Menu