Het college heeft antwoorden gegeven op de door DMP Heusden eerder gestelde vragen over

...

In de raadsvergadering van 7 november is de begroting voor 2014 vastgesteld. Zoals gebruikelijk

...

Op 6 december 2016 heeft de gemeenteraad een keuze gemaakt om de op- en afrit aan de zuidkant van de

...

Op 20 december 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met een actualisatie van het bestemmingsplan

...

Tijdens de Raadsvergadering van 18 februari 2013 is de herziening 2013 van het Bestemmingsplan

...

Agrifood Capital. De samenwerking tussen de gemeenten in Noord-Oost Brabant. Kosten voor de

...

Het nieuwe beleidsplan van Bibliotheek Heusden is een makkelijk leesbare, heldere notitie met, op grote

...

De raad controleert niet alleen het college, het corrigeert ook het college. Dit bleek in de

...

 DMP Heusden heeft op grond van artikel 61 Reglement van Orde vragen gesteld  aan het college over de

...

De Brandweer Brabant Noord ‘zakt door de bodem’ geeft het Brabants Dagblad van vandaag, 2 februari

...

Al enige tijd wordt er gewerkt aan een integrale kavelruil waarin ook gronden van onze gemeente

...

DMP Heusden staat voor het behoud van het eigene in de verschillende kernen in de gemeente

...

DMP Heusden is voor deregulering en wij stellen eigen verantwoordelijkheid van onze bewoners en

...

Op 31 maart vergaderde de gemeenteraad over de toekomst van het centrum van Vlijmen. Eerder

...

Op vrijdag 22 maart zijn de coalitiepartijen en het college in een informele avond bijeen geweest,

...

De eerste ronde gesprekken met alle politieke partijen in de gemeente Heusden hebben

...

Op 26 maart heeft ons college een besluit genomen waarbij zij extra parkeermogelijkheden toestaan

...

Vier jaar al weer werken DMP Heusden,Gemeentebelangen, Heusden Eén en PvdA eendrachtig samen om

...

Het is een feit dat inwoners en verenigingen binnen onze gemeente geconfronteerd worden met

...

DMP Heusden wil zich actief inzetten om jongeren te bereiken

De coronacrisis houdt ons nu al bijna

...
Menu