Met de inwerkingtreding van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp), per 1 mei 2013, moeten lokale politieke partijen op basis van artikel 34 een giftenreglement hebben. DMP Heusden vindt het goed dat er openheid is over de financiering van een politieke partij. DMP Heusden wil een open, transparante en integere politieke partij zijn en draagt dit onder meer uit door het hebben van een giftenreglement. In dit giftenreglement is vastgelegd hoe DMP Heusden omgaat met giften en hoe zij deze openbaar maakt. 

Giftenreglement

Menu