Samen doen,
samen sterk!

Meer over DMP Heusden

DMP Heusden vraagt om verbetering kruispunt Tuinbouwweg - Mommersteeg

Op 24 juni jongstleden heeft raadslid Jeannette Verhoofstad namens DMP Heusden schriftelijke vragen gesteld aan het collegeover de kruising Mommersteeg-Tuinbouwweg in Haarsteeg. Jarenlang staat de kruising Mommersteeg-Tuinbouwweg bekend als zeer gevaarlijk voor alle weggebruikers. Slecht (over)zicht, ‘tunnelvisie’ vanwege de bomenrijen op de Tuinbouwweg die maken dat men de kruising niet ziet, hard rijden en voorrang nemen door onlogische verkeerssituatie, waardoor er met regelmaat ongelukken gebeuren. Ongevallen variërend... Lees meer

DMP Heusden stelt kritische vragen over regionale samenwerkingen

DMP Heusden heeft tijdens de raadsvergadering van 4 juli kritische vragen gesteld over regionale samenwerkingen. Tijdens de informatievergadering van 23 juni en de raadsvergadering van 5 juli is het Jaarplan en de begroting besproken van de regio’s Noord Oost Brabant en Hart van Brabant. Wat hierbij opvalt is dat de plannen veelal globaal en soms (te) abstract zijn uitgewerkt. Daarnaast valt uit de... Lees meer

DMP pleit voor toepassen duurzame grond bij Nota Bodembeheer

De fractie van DMP Heusden pleit samen met andere partijen tijdens het debat over de Tweede Wijziging Nota Bodembeheer voor het gebruiken van schonere grond bij projecten. Volgens het raadsvoorstel voldoet de grond aan artikel 63 van het bodembesluit. Het toepassen van grond mag hierbij niet leiden tot de verslechtering van de actuele kwaliteit van de nieuwe bodem. Dit is wat... Lees meer

Onze standpunten

Weet waar wij voor staan!

Programma 2022

Als DMP Heusden zijn we ontzettend trots op onze mooie gemeente, opgebouwd uit sterke authentieke kernen. Deze trots willen we graag behouden en vergroten, samen met u! Ook de komende verkiezingen zetten we weer vol in op ‘samen doen, samen sterk’. In het verkiezingsprogramma 2022 vertellen wij wat we de komende jaren met onze mooie gemeente voor ogen hebben en onze standpunten ten aanzien van verschillende onderwerpen. Bovenaan onze ‘aanpak-lijst’ staan drie onderwerpen: 'Wonen en leefomgeving', 'Onderwijs- en sportvoorzieningen' en 'Optimale dienstverlening en burgerparticipatie'. Deze en onze andere standpunten leest u hier.

DMP Heusden kan zich voorstellen dat u betrokken wilt zijn bij ontwikkelingen in uw omgeving. Gemeenten hebben er de afgelopen jaren belangrijke taken bijgekregen. De invloed van de gemeente op uw dagelijks leven wordt steeds groter. Dit vraagt naar onze mening om inspraak door inwoners. Burgerparticipatie brengt de inwoner dichter bij de bestuurlijke keuzes die belangrijk zijn voor onze gemeente. DMP vormt graag de schakel en wil dit samen met u doen, want samen zijn we sterk.

Ons team staat klaar om voor u aan de slag te gaan. Er is veel werk te doen op het gebied van wonen, verkeer, onderwijs, sport en dienstverlening. De komende jaren gaat de fractie vooral werken samen met de inwoners: de gemeente in, midden in de samenleving. Het team van DMP Heusden is er kaar voor! Wilt u samen met ons werken aan een mooier Heusden? Word lid van DMP. Samen doen, samen sterk! 

 Wonen en leefomgeving

  • Bouwen naar behoefte: voor starters, gezinnen en senioren.
  • Kansen van eigen inwoners op koop- en huurwoningen vergroten.
  • Meer geld voor de openbare ruimte (wegen, groen en speeltuintjes).
Lees meer

Onderwijs- en sportvoorzieningen

  • Goed onderwijs met passende huisvesting en voldoende ondersteuning.
  • Bereikbare, betaalbare en toegankelijke jeugdzorg met versimpeling van het systeem.
  • Goede sportvoorzieningen en -verenigingen waar iedereen mee kan doen. 
Lees meer

Optimale dienstverlening en burgerparticipatie

  • Faciliterende en dienstbare gemeente die invulling geeft aan de dromen van inwoners en ondernemers.
  • Goede en snelle (digitale) dienstverlening.
  • Ondersteuning van buurtinitiatieven met uitbreiding van Buurt Bestuurt.
Lees meer

Dit is het homepage artikel.

DMP de mensen

Samen doen, samen sterk!

Martijn van Esch (wethouder)

Johan Meesters (wethouder)

Stijn Holtslag (fractieondersteuner)

Manon Molenschot (fractieondersteuner)

Raymond Grether (partijvoorzitter)

Bauke Bakkers (fractieondersteuner)

Femke van den Brandt-van Rooij (secretaris)

Janiek Stupers (fractieondersteuner)

Jeannette Verhoofstad-Stupers (raadslid)

Arlette van Helvoort-van Gestel (penningmeester)

Caren Joosten-Kuijs (raadslid)

Al onze mensen
Menu