Samen doen,
samen sterk!

Meer over DMP Heusden

DMP Heusden blij met nieuw Groenbeleidsplan

Dinsdag 14 februari werd door de gemeenteraad unaniem ingestemd met het nieuwe groenbeleidsplan. Hierbij werd het oude plan van 2014 ingetrokken. Een zucht van verlichting na jaren van achteruitgang van het gemeentelijk groen, aldus ons raadslid Ivan van Hemert in zijn betoog. DMP heeft zich afgelopen jaren voortdurend druk gemaakt over het vele onooglijke groen in onze gemeenten. Versleten groen wachtte op vervanging en waar er beplanting vervangen... Lees meer

DMP kijkt terug op 2022 en blikt vooruit richting 2023

We sluiten nu het eerste politieke jaar weer af na de gemeenteraadverkiezingen in maart. Voor wat DMP Heusden betreft zijn we dit jaar goed begonnen; 7 zetels (waarmee we de grootste raadsfractie blijven) en 2 nieuwe jonge bevlogen wethouders. In de DMP-fractie daarnaast een mooie verdeling van man-vrouw, junior-senior, startend en veel ervaring. Een mooie afspiegeling van onze inwoners dus... Lees meer

DMP Heusden stemt in met aanvullend krediet voor Bibliotheek in de Voorste Venne

De verbouwing van De Voorste Venne in Drunen die nodig is om de bibliotheek onderdak te gaan bieden, is opnieuw duurder geworden. Op 20 december stond het aanvullend krediet van € 200.000 op de agenda. Als DMP staan we nog steeds volledig achter het plan om de bieb in de Voorste Venne te huisvesten. De kosten werden in een eerste stadium geraamd op 9 ton. Na het... Lees meer

Onze standpunten

Weet waar wij voor staan!

Programma 2022

Als DMP Heusden zijn we ontzettend trots op onze mooie gemeente, opgebouwd uit sterke authentieke kernen. Deze trots willen we graag behouden en vergroten, samen met u! Ook de komende verkiezingen zetten we weer vol in op ‘samen doen, samen sterk’. In het verkiezingsprogramma 2022 vertellen wij wat we de komende jaren met onze mooie gemeente voor ogen hebben en onze standpunten ten aanzien van verschillende onderwerpen. Bovenaan onze ‘aanpak-lijst’ staan drie onderwerpen: 'Wonen en leefomgeving', 'Onderwijs- en sportvoorzieningen' en 'Optimale dienstverlening en burgerparticipatie'. Deze en onze andere standpunten leest u hier.

DMP Heusden kan zich voorstellen dat u betrokken wilt zijn bij ontwikkelingen in uw omgeving. Gemeenten hebben er de afgelopen jaren belangrijke taken bijgekregen. De invloed van de gemeente op uw dagelijks leven wordt steeds groter. Dit vraagt naar onze mening om inspraak door inwoners. Burgerparticipatie brengt de inwoner dichter bij de bestuurlijke keuzes die belangrijk zijn voor onze gemeente. DMP vormt graag de schakel en wil dit samen met u doen, want samen zijn we sterk.

Ons team staat klaar om voor u aan de slag te gaan. Er is veel werk te doen op het gebied van wonen, verkeer, onderwijs, sport en dienstverlening. De komende jaren gaat de fractie vooral werken samen met de inwoners: de gemeente in, midden in de samenleving. Het team van DMP Heusden is er kaar voor! Wilt u samen met ons werken aan een mooier Heusden? Word lid van DMP. Samen doen, samen sterk! 

 Wonen en leefomgeving

  • Bouwen naar behoefte: voor starters, gezinnen en senioren.
  • Kansen van eigen inwoners op koop- en huurwoningen vergroten.
  • Meer geld voor de openbare ruimte (wegen, groen en speeltuintjes).
Lees meer

Onderwijs- en sportvoorzieningen

  • Goed onderwijs met passende huisvesting en voldoende ondersteuning.
  • Bereikbare, betaalbare en toegankelijke jeugdzorg met versimpeling van het systeem.
  • Goede sportvoorzieningen en -verenigingen waar iedereen mee kan doen. 
Lees meer

Optimale dienstverlening en burgerparticipatie

  • Faciliterende en dienstbare gemeente die invulling geeft aan de dromen van inwoners en ondernemers.
  • Goede en snelle (digitale) dienstverlening.
  • Ondersteuning van buurtinitiatieven met uitbreiding van Buurt Bestuurt.
Lees meer

Dit is het homepage artikel.

DMP de mensen

Samen doen, samen sterk!

Martijn van Esch (wethouder)

Johan Meesters (wethouder)

René Broos (raadslid en fractievoorzitter)

Noah Brok (raadslid)

Joost Meijer (raadslid)

Ivan van Hemert (raadslid)

Marlies van Bokhoven (raadslid)

Caren Joosten-Kuijs (raadslid)

Jeannette Verhoofstad-Stupers (raadslid)

Janiek Stupers (fractieondersteuner)

Al onze mensen
Menu