Samen doen,
samen sterk!

Meer over DMP Heusden

Benoeming nieuwe fractieondersteuners DMP

Op 10 mei 2022 zijn Jeannette Verhoofstad, Janiek Stupers, Bauke Bakkers, Manon Molenschot en Stijn Holtslag (niet op de foto) benoemd tot de fractieondersteuners namens DMP Heusden. Daar zijn we heel blij mee en trots op. Fractieondersteuners zijn namelijk erg belangrijk om het raadswerk goed uit te voeren. Ze ondersteunen en helpen de raadsleden bij het vele werk. Maar daarnaast... Lees meer

DMP Heusden winnaar van verkiezingen

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is bekend. DMP Heusden is als winnaar uit de bus gekomen en blijft de grootste partij in de gemeente Heusden. Wij willen onze kiezers bedanken voor het vertrouwen en het behaalde resultaat. Zonder jullie steun was dit niet mogelijk geweest. We staan klaar om samen met u aan de slag te gaan. Samen doen... Lees meer

Opwaardering Tuinbouwweg om verkeer uit kern Vlijmen verder te weren

Al eerder heeft de raad de Mobiliteitsvisie vastgesteld als eerste onderdeel van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan Heusden (GVVP). De ambities en speerpunten uit de Mobiliteitsvisie hebben de basis gevormd voor het Mobiliteitsplan. De projecten die in de komende tien jaar worden uitgevoerd zijn opgenomen in het derde en laatste onderdeel van het GVVP, namelijk het Meerjaren Uitvoeringsprogramma GVVP 2022. Beiden... Lees meer

Onze standpunten

Weet waar wij voor staan!

Programma 2022

Als DMP Heusden zijn we ontzettend trots op onze mooie gemeente, opgebouwd uit sterke authentieke kernen. Deze trots willen we graag behouden en vergroten, samen met u! Ook de komende verkiezingen zetten we weer vol in op ‘samen doen, samen sterk’. In het verkiezingsprogramma 2022 vertellen wij wat we de komende jaren met onze mooie gemeente voor ogen hebben en onze standpunten ten aanzien van verschillende onderwerpen. Bovenaan onze ‘aanpak-lijst’ staan drie onderwerpen: 'Wonen en leefomgeving', 'Onderwijs- en sportvoorzieningen' en 'Optimale dienstverlening en burgerparticipatie'. Deze en onze andere standpunten leest u hier.

DMP Heusden kan zich voorstellen dat u betrokken wilt zijn bij ontwikkelingen in uw omgeving. Gemeenten hebben er de afgelopen jaren belangrijke taken bijgekregen. De invloed van de gemeente op uw dagelijks leven wordt steeds groter. Dit vraagt naar onze mening om inspraak door inwoners. Burgerparticipatie brengt de inwoner dichter bij de bestuurlijke keuzes die belangrijk zijn voor onze gemeente. DMP vormt graag de schakel en wil dit samen met u doen, want samen zijn we sterk.

Ons team staat klaar om voor u aan de slag te gaan. Er is veel werk te doen op het gebied van wonen, verkeer, onderwijs, sport en dienstverlening. De komende jaren gaat de fractie vooral werken samen met de inwoners: de gemeente in, midden in de samenleving. Het team van DMP Heusden is er kaar voor! Wilt u samen met ons werken aan een mooier Heusden? Word lid van DMP. Samen doen, samen sterk! 

 Wonen en leefomgeving

  • Bouwen naar behoefte: voor starters, gezinnen en senioren.
  • Kansen van eigen inwoners op koop- en huurwoningen vergroten.
  • Meer geld voor de openbare ruimte (wegen, groen en speeltuintjes).
Lees meer

Onderwijs- en sportvoorzieningen

  • Goed onderwijs met passende huisvesting en voldoende ondersteuning.
  • Bereikbare, betaalbare en toegankelijke jeugdzorg met versimpeling van het systeem.
  • Goede sportvoorzieningen en -verenigingen waar iedereen mee kan doen. 
Lees meer

Optimale dienstverlening en burgerparticipatie

  • Faciliterende en dienstbare gemeente die invulling geeft aan de dromen van inwoners en ondernemers.
  • Goede en snelle (digitale) dienstverlening.
  • Ondersteuning van buurtinitiatieven met uitbreiding van Buurt Bestuurt.
Lees meer

Dit is het homepage artikel.

DMP de mensen

Samen doen, samen sterk!

Kees van Bokhoven (wethouder)

Martijn van Esch (raadslid en fractievoorzitter)

Johan Meesters (raadslid)

Ivan van Hemert (raadslid)

Marlies van Bokhoven (raadslid)

Noah Brok (raadslid)

Caren Joosten-Kuijs (raadslid)

Joost Meijer (raadslid)

Jeannette Verhoofstad-Stupers (fractieondersteuner)

Manon Molenschot (fractieondersteuner)

Janiek Stupers (fractieondersteuner)

Al onze kandidaten
Menu