Samen doen,
samen sterk!

Meer over DMP Heusden

DMP Heusden presenteert opvallend brede en jonge kandidatenlijst

DMP Heusden heeft haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 gepresenteerd. DMP is op dit moment de grootste partij van de gemeente Heusden. DMP komt met een top 13 van ambitieuze kandidaten en aanvullend een lijst die doorloopt tot maar liefst 32 kandidaten. De partij is trots op de kandidatenlijst. DMP is een echte lokale partij en dit... Lees meer

Berichtenarchief op oude website DMP

Op deze geheel nieuwe website vindt u onder de kop Actueel de meest recente nieuwsberichten van DMP Heusden. In het verleden hebben wij u ook voorzien van vele berichten om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de gemeente Heusden. Deze artikelen zijn nog steeds beschikbaar in het archief op onze oude website. Via onderstaande link kunt... Lees meer

DMP Heusden verbetert kansen van Heusdenaren op een sociale huurwoning

De gemeente Heusden gaat eigen inwoners voorrang geven bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Een unaniem aangenomen motie van DMP Heusden samen met VVD, Gemeentebelangen en Heusden één heeft hiervoor gezorgd. Woonveste is sinds enkele jaren aangesloten bij WoonService Regionaal, een regionaal systeem waardoor Heusdenaren zich kunnen inschrijven op woningen in de regio en andersom. De cijfers laten echter... Lees meer

Onze standpunten

Weet waar wij voor staan!

Programma 2022

Als DMP Heusden zijn we ontzettend trots op onze mooie gemeente, opgebouwd uit sterke authentieke kernen. Deze trots willen we graag behouden en vergroten, samen met u! Ook de komende verkiezingen zetten we weer vol in op ‘samen doen, samen sterk’. In het verkiezingsprogramma 2022 nemen we u graag mee in datgene wat we met onze mooie gemeente voor ogen hebben. Ook kunt u lezen hoe we als partij tegen verschillende onderwerpen aankijken. Op dit moment werken wij aan de laatste onderdelen van het programma. Binnenkort vindt u hier onze belangrijkste standpunten uit het programma.

Lees hier meer 

Wonen en leefomgeving

Bouwen naar behoefte: voor starters, gezinnen en senioren. Kansen van eigen inwoners op koop- en huurwoningen vergroten. Meer ruimte voor particulieren initiatieven. Lees meer

Onderwijs- & sportvoorzieningen

Goed onderwijs met passende onderwijshuisvesting en voldoende ondersteuning. Bereikbare, betaalbare en toegankelijke jeugdzorg met versimpeling van het systeem. Goede sportvoorzieningen en sportverenigingen waar iedereen mee kan doen.  Lees meer

Optimale dienstverlening en burgerparticipatie

Faciliterende en dienstbare gemeente die invulling geeft aan de dromen van inwoners en ondernemers. Goede digitale dienstverlening. Ondersteuning van buurtinitiatieven met uitbreiding van Buurt Bestuurt. Lees meer

Geeft u wel eens geld aan een goed doel of vereniging? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde, is dat de vereniging waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). DMP Heusden is vanaf 1 januari 2014 een ANBI en zijn wij verplicht bepaalde informatie op onze website te publiceren. Op deze wijze krijgt u inzicht in het functioneren van onze vereniging.

Als een goed doel of vereniging aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenkbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking dan wel gift. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking/gift volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI. Meer informatie over ANBI kunt u vinden op www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl

Vanaf 1 januari 2014 is DMP Heusden een ANBI. Een wettelijke voorwaarde voor een ANBI-status is het publiceren van informatie via internet. Zo zijn wij verplicht om o.a. onze contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten te publiceren op onze website. Op deze wijze krijgt u inzicht in het functioneren van onze vereniging. De volgende informatie kunnen wij u melden:

Algemeen

  • Statutaire naam van de vereniging: Democratische Midden Partij Heusden
  • Handelsnaam: DMP Heusden
  • Statutaire zetel: Heusden
  • KVK nummer: 40220438
  • RSIN /fiscaal nummer: 805396500
  • Doelstelling: De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de gemeente Heusden en het optimaal behartigen van hun speciale en politieke belangen.
  • Bestuursinformatie: DMP de mensen. Het volledige bestuur is onbezoldigd.
  • Contactinformatie: Secretaris

Hoofdlijnen van beleid
De hoofdlijnen van het beleid zijn het deelnemen aan het politiek besluitvormingsproces binnen de gemeente Heusden met als doel het gedachtengoed van onze politieke vereniging DMP Heusden, wat staat beschreven in ons programma 2022-2026, uit te dragen en te verwezenlijken. Hiervan uitgaande zullen wij trachten deel uit te maken van de coalitie om op die wijze verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor het coalitieprogramma, waarin de hoofdlijnen van ons beleid zijn neergelegd. Mocht DMP Heusden niet deelnemen aan het college, dan zullen wij op een integere wijze onze rol als oppositiepartij vervullen en daarbij zoveel mogelijk de uitgangspunten vanuit ons eigen programma proberen te realiseren.

Activiteiten
Verslag van de uitgevoerde activiteiten 2015
Verslag van de uitgevoerde activiteiten 2016
Verslag van de uitgevoerde activiteiten 2017
Verslag van de uitgevoerde activiteiten 2018
Verslag van de uitgevoerde activiteiten 2019

Financieel
Financiële verantwoording 2015
Financiële verantwoording 2016
Financiële verantwoording 2017
Financiële verantwoording 2018
Financiële verantwoording 2019

DMP de mensen

Samen doen, samen sterk!
Al onze kandidaten
Menu