Nu de voormalige fractievoorzitter van DMP-Heusden; Martijn van Esch als wethouder is benoemd, heeft de DMP-fractie een nieuwe fractievoorzitter gekozen. René Broos is gevraagd om het fractievoorzitterschap voor de komende bestuursperiode over te nemen. René Broos was in de afgelopen drie jaar bestuurslid van DMP-Heusden en is voor de komende raadsperiode 2022-2026 als gemeenteraadslid beëdigd. René is al lange tijd nauw betrokken bij DMP en heeft in de voorgaande periode zo’n 9 jaar ervaring opgedaan als gemeenteraadslid en is al lange tijd actief maatschappelijk betrokken binnen de gemeente en in het bijzonder in zijn woonplaats Heusden vesting. Juist vanwege deze ruime ervaring en brede maatschappelijke betrokkenheid verwacht het bestuur van DMP dat Rene met de DMP-fractie de politieke idealen en de belangen van onze inwoners in de gemeenteraad zal weten te behartigen.

DMP Heusden
Met de benoeming van het college en de invulling van de hierdoor vrijgevallen raadszetels is de gemeenteraad en de ‘nieuwe’ DMP-fractie weer compleet. Naast René is ook Jeannette Verhoofstad weer als raadslid benoemd. Jeannette vervulde in de afgelopen periode als raadslid en lid van het algemeen bestuur van Baanbrekers een belangrijke rol binnen onze lokale politiek. De voormalige raadsleden Johan Meesters en Martijn van Esch (vorige fractievoorzitter) zijn als wethouder benoemd binnen het college van Burgmeester en wethouders. 

 
Korte biografie René Broos
René Broos (63) woont in Heusden-vesting en heeft met echtgenote Margret twee zoons en een
dochter. René is vanaf 2005 lid van DMP-Heusden; 9 jaar als raadslid, 3 jaar als fractieondersteuner
en 3 jaar als bestuurslid. Voor gemeentelijke herindeling was René een actief D66-lid en tevens
mede-oprichter en bestuurslid van de bewonersvereniging binnen de vesting. Als stadsmolenaar
verzorgt Rene het beheer van de windmolens in de vesting en als bestuurslid van de tennisvereniging
Heusden zorgt hij dat ook sport een belangrijke plaats krijgt. René vervulde binnen de landelijke
overheid verschillende managementsfuncties en is vanaf 1 mei jl. vervroegd met pensioen gegaan.
Dus voor nu, volop tijd om een mooie invulling te geven aan het fractievoorzitterschap.
Menu