Het inschakelen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon is een laagdrempelige manier waarop inwoners hun onvrede bespreekbaar kunnen maken. Het kan voorkomen dat een inwoner niet tevreden is over de totstandkoming van een besluit, het nakomen van afspraken, gebrek aan informatie, de bejegening door een gemeenteambtenaar of een besluit met foutieve informatie. Al jaren hebben we één vertrouwenspersoon sociaal domein (VSD) binnen onze gemeente. Echter krijgen gemeente binnen het sociale domein steeds meer uitvoeringstaken om inwoners te ondersteunen. Dit vraagt om een bredere en minder persoonsafhankelijke vertrouwensfunctie. Hier maakt DMP zich al een geruime tijd hard voor. Op 27 september stond dan ook het raadsvoorstel voor een bredere vertrouwenscommissie op de agenda. Een hele mooie ontwikkeling maar toch waren we nog een beetje kritisch. 

 

Één van de belangrijkste punten vinden we dat de vertrouwenspersoon onafhankelijk is van de gemeente. Dat maakt dat de vertrouwenspersoon echt naast iemand kan staan en kan meedenken over de oplossingsmogelijkheden, zodat deze zelf verder actie kan ondernemen. De vertrouwenspersoon geeft geen inhoudelijk oordeel over het probleem van een inwoner. Het doel van de functie is om mensen te ondersteunen bij het opkomen voor hun belangen. In de stukken was niet helemaal duidelijk hoe de werving en selectie van de nieuwe leden eruit zou komen te zien.Wel een zeer belangrijk aspect als het gaat onder de onafhankelijke rol van deze commissie.De stukken leken te impliceren dat de gemeente de werving & selectie zelf zou gaan vormgeven, waarbij zij ook actief mensen zouden gaan benaderen. Niet helemaal handig als je juist de onafhankelijkheid van deze commissie aan de voorkant goed wil borgen. Gelukkig gaf de wethouder aan dat we kunnen rekenen op een volledig open sollicitatieprocedure waarbij de gemeenteraad een nadrukkelijke rol gaat krijgen.

Aansluitend duurde de discussie nog best even voort. Ook onduidelijkheden over benoemingstermijnen, bevoegdheden voor wat betreft inhoud en proces, rapportages en terugkoppeling door de commissie aan de raad passeerden de revue. De brede discussie was wel duidelijk een signaal dat het plan nog niet volledig uitgekristalliseerd is. Als DMP hebben we daarover dan ook onze zorgen kenbaar gemaaktNatuurlijk hadden we liever een klip en klaar raadsvoorstel gehad waarin alles aan de voorkant duidelijk is vastgelegd. Een andere keuze zou zijn om terug te gaan naar de tekentafel maar dat zou betekenen dat er weer een geruime tijd overheen gaat.Met alles wat er in onze huidige maatschappij gebeurd denken we dat er een grote behoefte is aan een goed functionerende laagdrempelige vertrouwenscommissieOnze oproep was dan ook; laten we dit gewoon gaan doen met elkaar maar bovenal ook oprecht kritisch blijven. Op het moment dat blijkt dat deze nieuwe commissie spaak loopt op bijvoorbeeld bevoegdheden of onduidelijkheden over de invulling van deze nieuwe rol dat we dit niet voor ons uitschuiven en dat we gezamenlijk zorgen dat zaken passend zijn om op maximale wijze inhoud te geven aan deze rol ten behoeve van onze inwoners, zoals wij die als raad met elkaar voor ogen hebben

Menu