Eerder dit jaar heeft de raad het zonneveld aan Polderweg 1 in Oudheusden aangewezen als projectlocatie. Hierop volgend zijn afspraken gemaakt met de initiatiefnemers waarbij het lokaal eigendom grotendeels is geborgd. Over de verdere invulling van de lokale participatie en het beheer van de revenuen wordt nu een afzonderlijke overeenkomst met Energiek Heusden gesloten. Daartoe heeft de raad op 28 september jl. een besluit genomen, echter zaten zeker niet alle politieke partijen op een lijn.

Het staat als een paal boven water dat we wat DMP Heusden betreft stappen moeten zetten om de energiedoelstellingen te bereiken. Anderzijds willen we ook weer niet te hard van stapel lopen en ons hele buitengebied vol met zonnevelden leggen. Belangrijk bij deze grootschalige initiatieven is het lokale eigendom. Bij het initatief aan de Polderweg in Oudheusden is sprake van 50% lokaal eigendom en het terugvloeien van de opbrengsten naar de lokale gemeenschap, een eis uit het Klimaatakkoord en de lokale Zonnevisie. Energiek Heusden speelt daarbij een belangrijke rol.

Energiek Heusden wil de benodigde middelen (ongeveer 1,2 miljoen euro) verkrijgen door zogenaamde Hooibroekencertificaten te verkopen aan inwoners. Uit de raadsinformatiebrief wordt niet helemaal duidelijk of dit nu perse inwoners uit de gemeente Heusden zijn. Het lijkt erop dat verkoop ook buiten de gemeente Heusden kan plaatsvinden. Daar wringt bij DMP Heusden de schoen. Want waar blijft dan dat lokaal eigendom? Wat DMP Heusden betreft zetten we maximaal in op lokale eigendom en verstrekt Energiek Heusden de certificaten uitsluitend aan de inwoners binnen de gemeente Heusden. Dat is ook wat andere raadsfracties vonden en uiteindelijk ook werd toegezegd door de wethouder.

Een amendement door de oppositiepartijen zorgde nog voor de nodige discussie over deelname van de gemeente in een constructie met Energiek Heusden en hoe we om moeten gaan met het Duurzaamheidsfonds. Zo voelt de oppositie er meer voor dat de gemeente zelf aandeelhouder wordt en wilen ze een stichting oprichten ten behoeve van het fonds. Ook de certificaathouders gaan er in het voorstel op achteruit. Het voorstel brengt de nodige risico's met zich mee en de constructie bleek juridisch niet gecheckt. DMP heeft meer vertrouwen in het voorstel van het college waar al een lange tijd aan wordt gewerkt en waar ook Energiek Heusden achter staat. Bovendien is die constructie uitvoerig door de organisatie, juridisch adviesbureau en Energiek Heusden gecontroleerd. Daarbij is en blijft het een initiatief van Energiek Heusden die daarin samen optrekt met Sunvest BV. DMP is van mening dat we niet op de stoel van de initiatiefnemer moeten gaan zitten. We willen graag faciliteren en wanneer er onvoldoende financiele middelen zijn dan kunnen we alsnog instappen. Door de rol die we als gemeente krijgen in de Raad van Commissarissen hebben we voldoende zeggenschap. Wat DMP Heusden betreft voldoende waarborgen.  

Menu