Tijdens de bespreking van de nieuwe Nota Grondbeleid 2021-2025 'Samen meer mogelijk maken' greep DMP Heusden de kans om te pleiten voor meer handjes om de vele bouwinitiatieven die er lopen mogelijk te maken. Verschillende woningbouwverzoeken hebben een langere doorlooptijd dan gebruikelijk (16 in plaats van 8 weken). Dit ligt aan de groei van het aantal initiatieven en het gebrek aan ambtenaren om deze te beoordelen. De hartenkreet van DMP was gelukkig niet aan dovenmansoren gericht. Het college ziet deze nood ook, maar makkelijk is het niet. Je trekt niet zomaar een blik ambtenaren open die dit werk kunnen doen. Daar tegenover staat een blijvend gevoel van enige terughoudendheid in de ontwikkeling van woningbouwplannen, dit terwijl de nood hoog is. Die terughoudendheid zag ook raadslid Johan Meesters, die het woord voerde namens DMP, terug in de voorliggende nota grondbeleid. 

De nota grondbeleid is een faciliterend middel om de wensen, die vertaald zijn in beleidsstukken zoals de woonvisie, te realiseren. Faciliteren betekent in het woordenboek ook wel ‘mogelijk maken’. Echter constateert DMP in de nota grondbeleid terughoudendheid ten aanzien van de ontwikkeling van woningbouw en uitbreidingslocaties in het bijzonder. Zo staat er in de nota dat we bij uitbreidingslocaties van meer dan één woning gereserveerd omgaan. Waarom vraagt DMP zich dan af? Voor Drunen ligt er een motie van D66 om daar een mogelijke uitbreidingslocatie te onderzoeken. Binnen de raad is voor de Oosters in Oudheusden ook al een mogelijke ontwikkeling voorbij gekomen, evenals een initiatief in Vlijmen-West. Hoewel we in Vlijmen natuurlijk verschillende uitbreidingslocaties hebben, dus enige terughoudendheid hier begrijpen we. Echter zijn we over vier jaar uitgebouwd op het Geerpark en bij De Grassen zijn we nog steeds afhankelijk van een uitspraak van de Raad van State inzake het GOL project. Kortom in Vlijmen mag de focus voor uitbreiding zeker aanwezig blijven en moeten we initiatieven blijven onderzoeken en beoordelen.

Om deze reden heeft DMP Heusden samen met de coalitiepartijen een amendement ingediend om de nota grondbeleid op dit onderdeel aan te scherpen. Want DMP wil niet dat het college de komende vier jaren op haar handen gaat zitten. De hierboven genoemde uitbreidingslocaties verdienen meer aandacht. Maar ook bijzondere kleinere woonvormen (bijvoorbeeld een knarrenhof) die net buiten of tegen de kern aan liggen kunnen worden gezien als uitbreidingslocaties van meer dan één woning. Met het amendement willen we ook deze initiatieven mogelijk maken. Het amendement werd met een ruime meerderheid aangenomen. 

DMP heeft de afgelopen jaren -in aanloop naar de woonvisie- enorm gestreden voor meer goedkope woningen en woningen voor starters en senioren. Op papier is het nu allemaal geregeld, echter in de praktijk zien we er nog weinig van terug. Om die reden deed DMP Heusden wederom een oproep aan het college. Zet vaart achter de plannen! Laat initiatiefnemers niet weken, maanden wachten, maar maak zaken mogelijk en denk proactief mee. DMP weet dat de ambtenaren hard werken, en handen te kort komen om alle verzoeken die er liggen te beoordelen. We begrijpen dat de arbeidsmarkt verzadigd is en goede krachten schaars zijn, maar het inhuren van adviesbureaus behoort ook tot de mogelijkheden om de druk van de ketel te halen. Het college reageerde begripvol en gaf aan er volop mee bezig te zijn. Zo denken ze na over mogelijke oplossingen. Maar de tijd van denken is voorbij, het is nu tijd om te gaan 'doen', aldus Johan Meesters. 

Menu