Op 11 november 2021 werd de begroting 2022 behandeld in de raadsvergadering. We staan aan het einde van de periode van vier jaar. In ons verkiezingsprogramma was vier jaar geleden te lezen dat DMP staat voor een goed en verstandig beheer van de gemeentelijke portemonnee en niet meer uitgeven dan binnenkomt. Wij hebben ons hier de afgelopen vier jaren hard voor gemaakt. Ondanks zwarte cijfers is het belangrijk op de centen te blijven letten en tegelijkertijd tempo te blijven maken. De inwoners van Heusden hebben nog steeds te maken met een relatief lage lastendruk en belastingen. Dit houden wij graag zo.

Maar corona heeft natuurlijk grote impact op inwoners en ondernemers. Gelukkig lijkt dit nog geen invloed te hebben op de begroting van de gemeente. Maar voorzichtigheid blijft geboden. Tegelijkertijd is corona geen reden om te verslappen of uit te stellen. Wat DMP betreft blijft het college aan dossiers trekken om zoveel mogelijk goede dingen voor de gemeente Heusden te doen. Deze boodschap gaf fractievoorzitter Martijn van Esch namens DMP het college mee. Tijdens deze boodschap diende DMP Heusden samen met andere partijen een motie in, die het college oproept om binnen de begroting op zoek te gaan naar meer geld voor het onderhoud aan de openbare ruimte. Hieronder de beschouwing. 

Algemene beschouwing begroting 2022 DMP Heusden

Menu