DMP Heusden heeft artikel 43 vragen gesteld over het herinrichtingsplan voor de openbare ruimte van de Newtonlaan in Vlijmen. Ons bereikten signalen dat bewoners uit deze straat bezorgd zijn over de herinrichting van het groen. Vragen aan het college moeten meer duidelijkheid geven over het plan. Daarnaast zien we graag dat het college met de bewoners in gesprek gaat. Raadslid Ivan van Hemert heeft namens DMP Heusden de vragen ingediend. 

Conform het Groenstructuurplan 2018-2022 wordt door de gemeente onderhoud aan en vernieuwing van groen uitgevoerd. Verschraling van de groenstructuur hierbij was met name ingegeven uit financiële overwegingen. Vanwege biodiversiteit en klimaatadaptatie is er momenteel een ommekeer gaande en is steeds meer aandacht voor behoud van en extra groen. Zelfs onze kinderen zijn hier mee bezig en boden onlangs in de gemeenteraad “Het allereerste Nationale Kinderklimaatakkoord” aan. Ook DMP wil geen verdere verschraling van groen in de centra en woonkernen.

Uit het herinrichtingsplan Newtonlaan blijkt dat het aantal bomen sterk wordt gereduceerd. In plaats van de tweezijdige bomenlaan wordt dit teruggebracht naar bomen aan één zijde. In de Newtonlaan blijkt volgens het herinrichtingsplan ook bij een aantal grote plantvakken de (overjarige) struiken te worden gerooid en vervangen door gras. Vanuit de gemeente was een voorlichtingsproces met bewoners opgestart, maar dat is door Corona verstoord. Ook hebben bewoners het (deels) gemist.

DMP Heusden vraagt zich af of het college op de hoogte is van de zorgen en vraagt of ze (digitaal) in gesprek wil gaan met de bewoners. Tevens vraagt DMP het college om in het plan verdere verschraling van het groen tegen te gaan en op zoek te gaan naar oplossingen om een maximaal aantal nieuwe bomen terug te plaatsen. We wachten de beantwoording van de vragen met belangstelling af.

Lees hier onze vragen aan het college.

Menu