De fractie van DMP Heusden stelt schriftelijke vragen aan het college over ingediende particuliere woningbouwinitiatieven. De partij ontvangt al langer signalen van inwoners dat de gemeente particuliere initiatieven op diverse gronden afwijst. Ondanks dat de fractie van mening is dat sommige van deze plannen een goede kans van slagen hebben, zeker na de recente verruiming in de woonvisie. DMP is op zoek naar duidelijkheid en heeft daarom vragen gesteld.

Al jaren houdt de fractie van DMP Heusden zich met het onderwerp woningbouw bezig. Dankzij veelvuldig aandringen van DMP resulteerde dit tot diverse maatregelen om de woningbouw in Heusden te bevorderen. Een van deze maatregelen was het vaker en sneller toestaan van woningbouwinitiatieven die door particulieren (inwoners en/of ontwikkelaars) zijn ingediend. Volgens de fractie is het belangrijk dat ook particulieren de kans krijgen om veelvuldig te bouwen om zo de krapte op de woningmarkt in Heusden snel aan te kunnen pakken.

Raadslid Noah Brok (20) heeft namens DMP de vragen ingediend en hoopt op een snelle en zorgvuldige reactie: “Als gemeente moeten we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de komende jaren meer en naar de behoefte van onze inwoners gebouwd gaat worden. Particulieren kunnen hier uitstekend aan bijdragen. We zien als fractie regelmatig plannen langskomen die vervolgens door de gemeente op diverse gronden worden afgewezen, gronden die in onze ogen soms terecht maar ook onterecht zijn. Daarbij kan het zijn dat plannen die in het verleden (voor de nieuwe woonvisie) werden afgewezen, nu weer kans van slagen hebben. We vinden het essentieel dat deze plannen de kans krijgen die zij verdienen.”

Bekijk hier de vragen aan het college.

Menu