Nummer 12 op de lijst Eugène-Emile Kuis uit Hedikhuizen stelt zich voor.

Onder het motto ‘Duurzaam, Digitaal en Dichtbij’ en met goede en praktische ideeën werken aan een toekomstbestendige en duurzame leefomgeving, waarbij inwoners met elkaar verbonden zijn en blijven. Dat is waar ik voor sta.

Ik ben opgegroeid in Heusden-Vesting en heb daar jarenlang gewoond. Nu woon ik alweer 14 jaar in Hedikhuizen, één van de kleinere kernen uit de gemeente Heusden. Afgelopen jaren heb ik mij met veel energie en drive ingezet voor het in de praktijk neerzetten van burger-participatie ‘Buurt Bestuurt’ en voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de Langstraat/Midden-Brabant. Tegenwoordig ben ik - via Hedikhuizen Duurzaam- betrokken bij een aantal duurzame projecten binnen de gemeente Heusden.

Duurzaam
Het gebruik van fossiele brandstof dient te worden verminderd en de overgang naar een duurzame energievoorziening wordt steeds meer van belang. Bij voorkeur niet door het plaatsen van wezenloze grote windmolens of zonnevelden met buitenlandse eigenaren, maar juist door de invulling van tal van kleinschalige projecten voor de opwek en opslag van energie, waarbij meervoudig gebruik van ruimte, landschappelijke inpassing, lokaal eigendom en maatschappelijke kosten met elkaar worden afgewogen. Dat zal mijn insteek zijn als DMP raadslid.

Digitaal
Digitalisering zal onze manier van werken, wonen en verplaatsen gaan veranderen. Vanuit huis digitaal vergaderen, digitale beveiligen van huis en haard, zorg-op-afstand, slimme laadpalen, digitalisering van het energiesysteem, enz. enz. zijn zaken die door het toenemen van digitale technologieën steeds meer worden gebruikt. Dit vraagt ook op gemeentelijk niveau om zorgvuldige keuzen en goede afwegingen, met oog voor innovatie, toegevoegde waarde, privacy én draagvlak. Het mee kunnen blijven doen aan deze ontwikkelingen is niet alleen cruciaal voor de inwoners van onze gemeente maar ook voor – de groei van - ons bedrijfsleven. Als DMP raadslid heeft dat mijn aandacht.

Dichtbij
DMP Heusden heeft als lokale partij de vrijheid om te kiezen voor lokale oplossingen bij lokale problemen. En nog belangrijker, DMP Heusden geeft je de kans om mee te praten over en te participeren in lokale actuele onderwerpen. Dichtbij is iets wat ons allen aangaat.

Op 16 maart zijn er verkiezingen. Bij DMP Heusden geldt de regel: de meeste stemmen gelden en de lijstvolgorde doet er niet toe. Ik vraag uw voorkeurstem om, als u dat wilt, de komende periode vanuit de gemeenteraad verder te kunnen werken aan ‘Duurzaam, Digitaal en Dichtbij’ binnen de gemeente Heusden. Laat uw stem niet verloren gaan!

Menu