Nummer 13 op de lijst Janiek Stupers uit Haarsteeg stelt zich voor.

Wat doet ertoe?
Goed onderwijs, voorschoolse educatie (peuterspeelzaal), jeugdzorg en jongeren een stem geven. Dat is waar ik mij hard voor wil maken als uw DMP-raadslid.

Goed onderwijs
Als onderwijskundige geloof ik heilig in ‘een leven lang leren’. Iedereen heeft namelijk met onderwijs te maken, jong én oud. Je leert immers elke dag van en met elkaar. Een goede samenwerking met alle partners in het veld is hierbij cruciaal. Zo is het belangrijk dat de Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE) goed aansluit op het basisonderwijs. Daarnaast is een goede huisvesting van scholen van belang. Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Duurzame schoolgebouwen waarin het gezond en fijn is om te leren en te werken: daar wil ik mij voor inzetten.

Optimale burgerparticipatie
De mooiste dingen ontstaan vaak niet aan de tekentafel van de gemeente, maar bij u. Burgerinitiatieven hebben vaak veel draagvlaak en zorgen voor een grote maatschappelijke betrokkenheid. DMP wil zich daarom hard maken voor meer burgerparticipatie bij grote projecten. Niet burgers toevallig bij het ene project wel betrekken en bij het andere niet, maar gewoon structureel. Hierbij vind ik het belangrijk dat dienstverlening naar onze inwoners begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen. Heb je een goed idee? Ik ga graag met je in gesprek! Samen staan we tenslotte sterk.

De jongeren hebben de toekomst!
Jongeren en adolescenten hebben vaak hele goede ideeën, maar weten de weg naar de politiek niet altijd te vinden. De input en participatie in de politiek is echter belangrijk, omdat dit zorgt voor een betere representatie van de onderwerpen die voor deze groep belangrijk zijn. Als uw DMP-raadslid wil ik mij daarom inzetten om de belangen van deze groep te vertegenwoordigen.

16 maart gemeenteraadsverkiezingen
DMP heeft als lokale partij de vrijheid om te kiezen voor lokale oplossingen bij lokale problemen. DMP geeft je de kans om mee te praten en te beslissen over actuele onderwerpen. Naast politiek is er ook plaats voor gezelligheid en saamhorigheid. Bij DMP Heusden geldt dat de ‘meeste stemmen gelden’. De lijstvolgorde doet er minder toe bij DMP. Dit betekent dat de kans groter is dat de kandidaat naar uw keuze ook echt plaatsneemt in de raad. Uw stem doet ertoe!

Menu