Nummer 18 op de lijst Kees van Rooij uit Drunen stelt zich voor.

Mijn naam is Kees van Rooij, werkzaam als Sr. Adviseur bij Rijkswaterstaat voor de natte en droge infrastructuur voor Noord-Brabant en Limburg. Vanuit die rol wil ik mij binnen DMP Heusden inzetten voor de ruimtelijke ordening en een logische inrichting van onze gemeente waar het gaat over de bereikbaarheid en leefbaarheid. Een ander belangrijk speerpunt van mij is alert zijn op onderhoudbaarheid van onze infrastructuur, waarbij de kosten/baten een belangrijke afweging is bij het maken van keuzes.

Menu