Nummer 3 op de lijst Caren Joosten-Kuijs uit Vlijmen stelt zich voor.

Ik stel me graag even voor
Mijn naam is Caren Joosten-Kuijs en reeds 39 jaar inwoner van onze mooie gemeente. Getrouwd met Roy en samen met onze kids woonachtig in Vlijmen. Ik heb ruime bestuurlijke ervaring, inhoudelijke kennis op het gebied van zorg en onderwijs en een GBV (Gezond-Boeren-Verstand).

Waarom de lokale politiek?
Vaak wordt er gevraagd wat de reden is om de lokale politiek in te gaan. Voor mij is die vraag makkelijk te beantwoorden. Je ervaart altijd dat zaken beter of efficiënter kunnen. Ik wil mijn mening niet delen vanaf de zijlijn maar deze ook omzetten in daden in het belang van de Heusdense inwoner.

Waar maak ik me hard voor?
In de samenleving zien we helaas een toenemende mate van ongelijkheid. In gezondheid, toegang tot zorg en onderwijs maar ook in besteedbare inkomens. Vaak zien we dat die ongelijkheid leidt tot (stille) armoede, uitsluiting of kansenongelijkheid. Mijn prioriteit is dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Blijven uitgaan van wat mensen wél kunnen maar ook de talenten van onze jonge inwoners blijven zien en het mogelijk maken om kinderen deze talenten te laten benutten. ‘Een leven lang leren’ is voor eenieder van ons bereikbaar. Ik zie dat niet als een zaak van liefdadigheid maar een kwestie van rechtvaardigheid.

Als gemeenteraadslid heb ik me hier de afgelopen vier jaar hard voor gemaakt en ook de komende vier jaar hoop ik hier, met uw steun, weer mooie stappen te mogen zetten.

Menu