• Behouden van eigen identiteit en leefbaarheid van alle kernen.
  • Meer geld naar onderhoud van trottoirs, groen, sport- en speelvoorzieningen.
  • Subsidie voor verenigingen die zorgen voor samenhang en verbinding.

DMP Heusden richt zich op de leefbaarheid in de kernen met behoud van de eigenheid. Wij staan voor prettig en veilig wonen en werken. DMP Heusden is betrokken in alle kernen. Door het bundelen van die krachten staan wij als partij sterk in de Heusdense samenleving.

Sociale samenhang is belangrijk voor het functioneren van de samenleving én voor het leef- en woonklimaat in de kernen en wijken. Wij dragen projecten die het doel hebben om juist die sociale samenhang te verstreken een warm hart toe. Een samenleving maak je samen en juist door sociale verantwoordelijkheid voor elkaar te versterken wordt er bijgedragen aan een fijne en sociale leefomgeving.

Lees meer hierover in ons partijprogramma.

Menu