Samen doen,
samen sterk!

Meer over DMP Heusden

DMP Heusden stemt in met eerste bestuursrapportage 2024

De bestuursrapportage is een belangrijk document. Het geeft op twee gezette momenten inzicht in afwijkingen op de vastgestelde begroting. Dat maakt dat we als raad gerichte vragen kunnen stellen vanuit onze controlerende taak. Ook gaat de bestuursrapportage in op de zogenoemde ‘majeure projecten’. U kunt daarbij denken aan gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL), Steenenburg en de Grassen. DMP-raadslid Caren Joosten-Kuijs voerde... Lees meer

DMP kijkt naar kansen en successen tijdens Jaarrekening 2023

Tijdens de raadsvergadering van de jaarrekening heeft de fractie van DMP Heusden haar belangrijkste aandachtspunten en behaalde successen van het afgelopen jaar gepresenteerd. Raadslid Noah Brok voerde namens de fractie het woord en benadrukte de focus op woningbouw, onderwijs, speeltuinen en afvalbeleid. Lees meer

DMP stemt in met krediet voor veiligere Tuinbouwweg

Met het beschikbaar stellen van € 6.425.000,- is het beter en veiliger maken van de Tuinbouwweg tussen Abt. van Engelenlaan en Voordijk in Vlijmen weer een grote stapdichterbij gekomen. Dinsdag stond het ontwerp van de weg en het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet op de agenda van de gemeenteraad. Woordvoerder DMP was raadslid Ivan van Hemert. In zijn betoog memoreerde... Lees meer

Onze standpunten

Weet waar wij voor staan!

Programma 2022

Als DMP Heusden zijn we ontzettend trots op onze mooie gemeente, opgebouwd uit sterke authentieke kernen. Deze trots willen we graag behouden en vergroten, samen met u! Ook de komende verkiezingen zetten we weer vol in op ‘samen doen, samen sterk’. In het verkiezingsprogramma 2022 vertellen wij wat we de komende jaren met onze mooie gemeente voor ogen hebben en onze standpunten ten aanzien van verschillende onderwerpen. Bovenaan onze ‘aanpak-lijst’ staan drie onderwerpen: 'Wonen en leefomgeving', 'Onderwijs- en sportvoorzieningen' en 'Optimale dienstverlening en burgerparticipatie'. Deze en onze andere standpunten leest u hier.

DMP Heusden kan zich voorstellen dat u betrokken wilt zijn bij ontwikkelingen in uw omgeving. Gemeenten hebben er de afgelopen jaren belangrijke taken bijgekregen. De invloed van de gemeente op uw dagelijks leven wordt steeds groter. Dit vraagt naar onze mening om inspraak door inwoners. Burgerparticipatie brengt de inwoner dichter bij de bestuurlijke keuzes die belangrijk zijn voor onze gemeente. DMP vormt graag de schakel en wil dit samen met u doen, want samen zijn we sterk.

Ons team staat klaar om voor u aan de slag te gaan. Er is veel werk te doen op het gebied van wonen, verkeer, onderwijs, sport en dienstverlening. De komende jaren gaat de fractie vooral werken samen met de inwoners: de gemeente in, midden in de samenleving. Het team van DMP Heusden is er kaar voor! Wilt u samen met ons werken aan een mooier Heusden? Word lid van DMP. Samen doen, samen sterk! 

 Wonen en leefomgeving

  • Bouwen naar behoefte: voor starters, gezinnen en senioren.
  • Kansen van eigen inwoners op koop- en huurwoningen vergroten.
  • Meer geld voor de openbare ruimte (wegen, groen en speeltuintjes).
Lees meer

Onderwijs- en sportvoorzieningen

  • Goed onderwijs met passende huisvesting en voldoende ondersteuning.
  • Bereikbare, betaalbare en toegankelijke jeugdzorg met versimpeling van het systeem.
  • Goede sportvoorzieningen en -verenigingen waar iedereen mee kan doen. 
Lees meer

Optimale dienstverlening en burgerparticipatie

  • Faciliterende en dienstbare gemeente die invulling geeft aan de dromen van inwoners en ondernemers.
  • Goede en snelle (digitale) dienstverlening.
  • Ondersteuning van buurtinitiatieven met uitbreiding van Buurt Bestuurt.
Lees meer

Dit is het homepage artikel.

DMP de mensen

Samen doen, samen sterk!

Martijn van Esch (wethouder)

Johan Meesters (wethouder)

René Broos (raadslid en fractievoorzitter)

Noah Brok (raadslid)

Joost Meijer (raadslid)

Ivan van Hemert (raadslid)

Marlies van Bokhoven (raadslid)

Caren Joosten-Kuijs (raadslid)

Jeannette Verhoofstad-Stupers (raadslid)

Manon Molenschot (fractieondersteuner)

Al onze mensen
Menu