Samen doen,
samen sterk!

Meer over DMP Heusden

DMP stemt in met klimaatadaptatie strategie

De klimaatadaptiestrategie, 1 van de 5 pijlers uit de visie duurzame ontwikkeling die we in december als raad hebben vastgesteld. De andere 4 pijlers zijn: Energietransitie, biodiversiteit, circulaire economie en sociaal en gezonde leefomgeving. Het klimaat verandert en vraagt om aanpassingsvermogen in ons gedrag, onze verwachtingen en onze eisen aan de leefomgeving. Het risico van niet aanpassen is dat klimaateffecten... Lees meer

DMP Heusden wil af van verplichte pinbetaling bij milieustraat

Vanaf dit jaar zou er bij de gemeentelijke milieustraat 10 euro betaald moeten worden als inwoners zouden besluiten om de stortingskosten contant af te rekenen. Dit heeft vooral te maken met de administratieve procedure welke hieraan vast hangt (zoals het maken van een factuur e.d.). Ondanks het feit dat dit ’slechts’ € 10,- betreft hebben we hierover toch een flinke... Lees meer

DMP Heusden over GOL, de Grassen en het Raadsprogramma

Het intergemeentelijk en provinciaal programma ‘Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat’ (GOL) is bedoeld om de kwaliteit van de omgeving rond de A59 (tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk) te verbeteren. Hiervoor is een integraal programma ontwikkeld. Dit verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid van het verkeer van en naar de A59 en zorgt ook voor behoud van natuur, meer mogelijkheden voor recreatie, ondersteuning economische... Lees meer

Onze standpunten

Weet waar wij voor staan!

Programma 2022

Als DMP Heusden zijn we ontzettend trots op onze mooie gemeente, opgebouwd uit sterke authentieke kernen. Deze trots willen we graag behouden en vergroten, samen met u! Ook de komende verkiezingen zetten we weer vol in op ‘samen doen, samen sterk’. In het verkiezingsprogramma 2022 vertellen wij wat we de komende jaren met onze mooie gemeente voor ogen hebben en onze standpunten ten aanzien van verschillende onderwerpen. Bovenaan onze ‘aanpak-lijst’ staan drie onderwerpen: 'Wonen en leefomgeving', 'Onderwijs- en sportvoorzieningen' en 'Optimale dienstverlening en burgerparticipatie'. Deze en onze andere standpunten leest u hier.

DMP Heusden kan zich voorstellen dat u betrokken wilt zijn bij ontwikkelingen in uw omgeving. Gemeenten hebben er de afgelopen jaren belangrijke taken bijgekregen. De invloed van de gemeente op uw dagelijks leven wordt steeds groter. Dit vraagt naar onze mening om inspraak door inwoners. Burgerparticipatie brengt de inwoner dichter bij de bestuurlijke keuzes die belangrijk zijn voor onze gemeente. DMP vormt graag de schakel en wil dit samen met u doen, want samen zijn we sterk.

Ons team staat klaar om voor u aan de slag te gaan. Er is veel werk te doen op het gebied van wonen, verkeer, onderwijs, sport en dienstverlening. De komende jaren gaat de fractie vooral werken samen met de inwoners: de gemeente in, midden in de samenleving. Het team van DMP Heusden is er kaar voor! Wilt u samen met ons werken aan een mooier Heusden? Word lid van DMP. Samen doen, samen sterk! 

 Wonen en leefomgeving

  • Bouwen naar behoefte: voor starters, gezinnen en senioren.
  • Kansen van eigen inwoners op koop- en huurwoningen vergroten.
  • Meer geld voor de openbare ruimte (wegen, groen en speeltuintjes).
Lees meer

Onderwijs- en sportvoorzieningen

  • Goed onderwijs met passende huisvesting en voldoende ondersteuning.
  • Bereikbare, betaalbare en toegankelijke jeugdzorg met versimpeling van het systeem.
  • Goede sportvoorzieningen en -verenigingen waar iedereen mee kan doen. 
Lees meer

Optimale dienstverlening en burgerparticipatie

  • Faciliterende en dienstbare gemeente die invulling geeft aan de dromen van inwoners en ondernemers.
  • Goede en snelle (digitale) dienstverlening.
  • Ondersteuning van buurtinitiatieven met uitbreiding van Buurt Bestuurt.
Lees meer

Dit is het homepage artikel.

DMP de mensen

Samen doen, samen sterk!

Martijn van Esch (wethouder)

Johan Meesters (wethouder)

René Broos (raadslid en fractievoorzitter)

Noah Brok (raadslid)

Joost Meijer (raadslid)

Ivan van Hemert (raadslid)

Marlies van Bokhoven (raadslid)

Caren Joosten-Kuijs (raadslid)

Jeannette Verhoofstad-Stupers (raadslid)

Manon Molenschot (fractieondersteuner)

Al onze mensen
Menu