Brede Heusdense partij
DMP Heusden is een lokale politieke partij die opkomt voor de belangen van de inwoners binnen de gemeente Heusden. Wij zijn kritisch, vooruitstrevend maar vooral constructief. DMP Heusden is een brede Heusdense partij met actieve en betrokken leden in alle leeftijdscategorieën en uit alle kernen. Kortom, een afspiegeling van de Heusdense gemeenschap. Wij werken graag samen met de inwoners in de verschillende woonkernen. Samen doen, samen sterk is waar wij voor staan.

Meer dan alleen politiek
DMP Heusden geeft u de kans om mee te praten en te beslissen over actuele onderwerpen die spelen binnen de gemeente Heusden. Naast het feit dat u meepraat en meedenkt zijn er volop kansen om uzelf te ontwikkelen. Het opdoen van bestuurlijke ervaring bijvoorbeeld, of het aandragen van nieuwe ideeën over onze gemeente. Naast politiek is er ook plaats voor gezelligheid en saamhorigheid. DMP Heusden organiseert jaarlijks voor alle leden verschillende activiteiten. De contributie mag geen belemmering zijn, die is laag.

Kortom: zinvol, leerzaam, gezellig en betaalbaar. Word daarom lid van DMP Heusden!

Neem contact op via bovenstaande link of benader een van onze leden.

Menu