We sluiten nu het eerste politieke jaar weer af na de gemeenteraadverkiezingen in maart. Voor wat DMP Heusden betreft zijn we dit jaar goed begonnen; 7 zetels (waarmee we de grootste raadsfractie blijven) en 2 nieuwe jonge bevlogen wethouders. In de DMP-fractie daarnaast een mooie verdeling van man-vrouw, junior-senior, startend en veel ervaring. Een mooie afspiegeling van onze inwoners dus! En daarnaast stevig in het politieke zadel.

Op de raadsagenda’s in het afgelopen jaar stonden veel vaste onderwerpen, zoals vaststellen van de jaarrapportage 2021 en het vaststellen van de begroting voor 2023. Met het vaststellen van de begroting slaan we als fractie gelijk wat politieke mijlpalen voor 2023 en komende jaren. We hebben vooral aandacht gevraagd en richting gegeven aan: woningbouw (waaronder meer starterswoningen), samenwerking met woonveste, voldoende sportvoorzieningen in de kernen, afstemming met inwoners (inwonersparticipatie), wegenonderhoud en dergelijke. Daarnaast zien we voor volgend jaar een aantal mooie ontwikkelingen. Om er een paar te noemen: de doorontwikkeling van Steenenburg, grootschalige woningbouw op verschillende locaties zoals Geerpark (vervolg) en de Grassen, realisatie fietspad Tuinbouwweg en o.a. inhuizing van de bibliotheek in de Voorste Venne.

 
We zien daarnaast ook een aantal ‘uitdagingen’ en onzekerheden aankomen: al dan niet een start van de ‘gebiedsontwikkeling Oosterlijke Langstraat’ (GOL), opvang van meer
statushouders en Oekraïense vluchtelingen, stikstofproblematiek in relatie tot woningbouw en de oplopende energieprijzen en gevolgen voor inwoners.
 
We starten uiteraard het nieuwe jaar met evenveel enthousiasme zoals we dit 1e politieke jaar begonnen zijn. Graag ook in uw kern en vooral samen met u! Laat horen wat er leeft bij u of in uw buurt. Neem contact met ons op via onze website; 
https://www.dmpheusden.nl/site/contact of benader een van de fractieleden van DMP; zie 
 
Onze slogan blijft: Samen doen, samen sterk!
Wij wensen u voor het komend jaar het allerbeste toe; geluk, gezondheid en voorspoed!
Menu