Voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed hebben in 2019 elf gebouwen prioriteit gekregen om deze tot en met 2030 te verduurzamen. De verduurzaming van sporthal en zwembad Die Heygrave en sportzaal De Vennen is inmiddels afgerond of in gang gezet. In de raadsvergadering van 28 maart stond Sportzaal De Kubus in Oudheusden op de agenda.

Als DMP Heusden vinden we verduurzaming maar ook een rijk verenigingsleven belangrijke onderwerpen. Eerst in ons partijprogramma maar zeker ook in het coalitieakkoord. Daarom hebben we ook enthousiast gereageerd op het voorstel tot verduurzaming van de Kubus. Op deze wijze slaan we twee vliegen in één klap. Een sportzaal die weer voldoet aan de huidige tijdsgeest en een plaats waar sportverenigingen en scholen vorm kunnen blijven geven aan een actieve levensstijl. Zoals we ook in het coalitieakkoord zo mooi benoemen ‘verenigingen zijn het cement van de lokale samenleving’.

Een ander belangrijk punt is het feit dat we als DMP Heusden blij zijn dat het college de keuze heeft gemaakt voor de verduurzaming van De Kubus. We denken dat samen met de nieuwe school in Oudheusden, de plannen voor de multifunctionele accommodatie rondom de kasteellaan en de verduurzaming van de Kubus ook Oudheusden de aandacht en upgrade krijgt die het verdient. Met dit voorbereidingskrediet gaat het college aan de slag om met tot een uiteindelijk plan te komen. Als dit plan klaar is en ook het prijskaartje in beeld zal dit opnieuw aan de gemeenteraad worden voorgelegd in een zogenoemd uitvoeringskrediet. We hopen dan ook snel dit uitvoeringskrediet op de agenda van de raad terug te zien. 

Menu