Met het beschikbaar stellen van € 6.425.000,- is het beter en veiliger maken van de Tuinbouwweg tussen Abt. van Engelenlaan en Voordijk in Vlijmen weer een grote stap
dichterbij gekomen. Dinsdag stond het ontwerp van de weg en het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet op de agenda van de gemeenteraad. Woordvoerder DMP was raadslid Ivan van Hemert. In zijn betoog memoreerde hij niet alleen aan het tot nu toe gelopen traject, maar riep hij vooral ook op alles in het werk te stellen om noodzakelijke
procedures zo snel mogelijk te doorlopen. Vooral het wijzigen van het bestemmingplan blijkt hierin het meest tijdrovend.

Het onderzoek vergde al behoorlijk wat tijd. Op 22 februari 2022 had DMP een Amendement ingediend voor een onderzoek naar opwaardering Tuinbouwweg tussen de Bellaard en de Abt. van Engelenlaan, waarbij naast aanpassing en verbreding van het wegdek ook gekeken wordt naar robuuste kruispunten (o.a. Mommersteeg, Priemsteeg en Geerpark)… en een vrij liggend fietspad tussen de Mommersteeg en Abt. van Engelenlaan. Als oplossing voor het kruispunt Mommersteeg- Tuinbouwweg is in het plan een rotonde opgenomen. Vooral het aanleggen van het twee-richtingen fietspad vanaf de Abt v Engelenlaan tot de Mommersteeg zal de fietsveiligheid drastisch verbeteren, dit alleen al door het scheiden van zwaar- en landbouwverkeer van fietsverkeer. DMP ziet het recent door de gemeente aangelegde mooie fietspad langs de westelijke Tuinbouwweg als het juiste voorbeeld.

Naast veiligheid en ontsluiting van het Geerpark zal de Tuinbouwweg in de toekomst een belangrijkere rol gaan spelen als randweg om verkeer sneller uit het dorp te halen. De gemeente kan nu volop vooruit om van het ontwerp een definitief plan te maken en daarbij heeft DMP gevraagd om voor de planprocedure extra snelheid bij de provincie te vragen. Van Hemert benadrukte dat DMP tot op dit moment als aanjager steeds om snelheid heeft gevraagd en stelde dat zij dat ook nu zullen blijven doen.

Menu