Tijdens de raadsvergadering van de jaarrekening heeft de fractie van DMP Heusden haar belangrijkste aandachtspunten en behaalde successen van het afgelopen jaar gepresenteerd. Raadslid Noah Brok voerde namens de fractie het woord en benadrukte de focus op woningbouw, onderwijs, speeltuinen en afvalbeleid.

Wonen
De woningmarkt in Heusden blijft een van de meest urgente kwesties voor de DMP-fractie. Met name de uitdagingen waarmee jongeren te maken hebben, kregen dit jaar veel aandacht. “Veel jongeren verdienen teveel voor een sociale huurwoning of staan te kort ingeschreven,” aldus Brok. Hij wees erop dat middenhuurwoningen een oplossing kunnen bieden. De fractie is blij met de bereidwilligheid van woningcorporatie Woonveste en particuliere verhuurders om hierover mee te denken. Daarnaast vroeg de fractie om duidelijkheid over de toepassing van de zelfbewoningsplicht, die afgelopen jaar negen keer werd toegepast. "Is dit voldoende en op wat voor typen woningen is deze toegepast?" vroeg Brok aan het college.

Onderwijs
Onderwijs blijft een speerpunt voor DMP Heusden. Brok benadrukte het belang van goed leerlingenvervoer en goed uitgeruste scholen. “We vragen voortdurende aandacht voor kinderen met een VVE-indicatie en de evenwichtige spreiding van deze kinderen over verschillende kinderdagverblijven.” Ook de speeltuinen kwamen ter sprake. Het raadslid herinnerde aan een motie, welke vorig jaar door DMP-raadslid Caren Joosten is ingediend, van vorig jaar om in de gemeente Heusden een speeltuin zoals het Kwekkeltje te realiseren. “We zijn erg benieuwd naar de stand van zaken omtrent deze motie om ervoor te zorgen dat spelen en bewegen voor iedereen toegankelijk is,” zei Brok. De transformatie van speeltuinen naar ontmoetingsplekken is een ander initiatief dat DMP Heusden nauw aan het hart ligt. Brok vroeg de wethouder of het haalbaarheidsonderzoek van het d’Oultremontcollege samen met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) besproken kan worden. “Het lijkt ons beter om vanuit het totaalplaatje naar dit dossier te kijken.”

Afval
Het afvalbeleid is een onderwerp dat de afgelopen jaren veelvuldig besproken is in Heusden. Brok onderstreepte het belang van een consistent een begrijpelijk afvalbeleid, iets waar het de afgelopen jaren nog te vaak aan ontbrak. “Het is belangrijk om een consequent en eenduidig afvalbeleid te hanteren om het voor onze inwoners zo makkelijk mogelijk te maken.” Hij herinnerde aan de vraag van DMP Heusden om een integraal onderzoek naar de milieustraat en vroeg naar de uitkomsten van dit onderzoek en de status van het afvalbeleidsplan. Tot slot sprak Brok zijn tevredenheid uit over het afgelopen jaar. “DMP Heusden kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar,” zei hij, terwijl hij het college en de ambtelijke organisatie complimenteerde voor hun werk. De fractie hoopt op meer goede resultaten in de komende periode.

Menu