Samen doen,
samen sterk!

Meer over DMP Heusden

DMP Heusden vraagt aandacht voor kansen van jongeren op een woning

Op de krappe Heusdense woningmarkt is het voor jongeren moeilijk om aan een passende woning te komen. DMP-raadslid Noah Brok (21) stelt daarom schriftelijke vragen aan het college om te kijken hoe de kansen van jongeren op een sociale huurwoning, middenhuurwoning en goedkope koopwoning de komende jaren kunnen worden vergroot. “Het is belangrijk dat er voor Heusdense jongeren een betaalbare... Lees meer

Verbetering verkeersveiligheid Tuinbouwweg heeft hoge prioriteit bij DMP

Dinsdag stond het opwaarderen en daarmee veiliger maken van de Tuinbouwweg weer op deraadsagenda. Een onderwerp waar DMP via raadslid Ivan van Hemert al jarenlang aandacht voorvraagt. Recent is er na langdurige voorbereiding begonnen met de aanleg van een vrijliggendfietspad van Elshout tot aan de Abt van Engelenlaan. Maar ook het grote stuk Tuinbouwweg vanaf deAbt van Engelenlaan tot de... Lees meer

DMP Heusden stelt vragen omtrent geactualiseerd Basispakket Hart van Brabant 2024

Als DMP Heusden hebben we schriftelijke vragen gesteld over het geactualiseerde basispakket van de GGD Hart van Brabant. De vragenhadden onder andere betrekking op door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor onder andere het Gezond en Actief Leven Akkoord(GALA) en het gebruik maken hiervan, maar ook financiën, o.a. het onderhoud van het functieboek van de GGD HvB leidt vanaf 2023... Lees meer

Onze standpunten

Weet waar wij voor staan!

Programma 2022

Als DMP Heusden zijn we ontzettend trots op onze mooie gemeente, opgebouwd uit sterke authentieke kernen. Deze trots willen we graag behouden en vergroten, samen met u! Ook de komende verkiezingen zetten we weer vol in op ‘samen doen, samen sterk’. In het verkiezingsprogramma 2022 vertellen wij wat we de komende jaren met onze mooie gemeente voor ogen hebben en onze standpunten ten aanzien van verschillende onderwerpen. Bovenaan onze ‘aanpak-lijst’ staan drie onderwerpen: 'Wonen en leefomgeving', 'Onderwijs- en sportvoorzieningen' en 'Optimale dienstverlening en burgerparticipatie'. Deze en onze andere standpunten leest u hier.

DMP Heusden kan zich voorstellen dat u betrokken wilt zijn bij ontwikkelingen in uw omgeving. Gemeenten hebben er de afgelopen jaren belangrijke taken bijgekregen. De invloed van de gemeente op uw dagelijks leven wordt steeds groter. Dit vraagt naar onze mening om inspraak door inwoners. Burgerparticipatie brengt de inwoner dichter bij de bestuurlijke keuzes die belangrijk zijn voor onze gemeente. DMP vormt graag de schakel en wil dit samen met u doen, want samen zijn we sterk.

Ons team staat klaar om voor u aan de slag te gaan. Er is veel werk te doen op het gebied van wonen, verkeer, onderwijs, sport en dienstverlening. De komende jaren gaat de fractie vooral werken samen met de inwoners: de gemeente in, midden in de samenleving. Het team van DMP Heusden is er kaar voor! Wilt u samen met ons werken aan een mooier Heusden? Word lid van DMP. Samen doen, samen sterk! 

 Wonen en leefomgeving

 • Bouwen naar behoefte: voor starters, gezinnen en senioren.
 • Kansen van eigen inwoners op koop- en huurwoningen vergroten.
 • Meer geld voor de openbare ruimte (wegen, groen en speeltuintjes).
Lees meer

Onderwijs- en sportvoorzieningen

 • Goed onderwijs met passende huisvesting en voldoende ondersteuning.
 • Bereikbare, betaalbare en toegankelijke jeugdzorg met versimpeling van het systeem.
 • Goede sportvoorzieningen en -verenigingen waar iedereen mee kan doen. 
Lees meer

Optimale dienstverlening en burgerparticipatie

 • Faciliterende en dienstbare gemeente die invulling geeft aan de dromen van inwoners en ondernemers.
 • Goede en snelle (digitale) dienstverlening.
 • Ondersteuning van buurtinitiatieven met uitbreiding van Buurt Bestuurt.
Lees meer

Geeft u wel eens geld aan een goed doel of vereniging? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde, is dat de vereniging waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). DMP Heusden is vanaf 1 januari 2014 een ANBI en zijn wij verplicht bepaalde informatie op onze website te publiceren. Op deze wijze krijgt u inzicht in het functioneren van onze vereniging.

Als een goed doel of vereniging aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenkbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking dan wel gift. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking/gift volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI. Meer informatie over ANBI kunt u vinden op www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl

Vanaf 1 januari 2014 is DMP Heusden een ANBI. Een wettelijke voorwaarde voor een ANBI-status is het publiceren van informatie via internet. Zo zijn wij verplicht om o.a. onze contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten te publiceren op onze website. Op deze wijze krijgt u inzicht in het functioneren van onze vereniging. De volgende informatie kunnen wij u melden:

Algemeen

 • Statutaire naam van de vereniging: Democratische Midden Partij Heusden
 • Handelsnaam: DMP Heusden
 • Statutaire zetel: Heusden
 • KVK nummer: 40220438
 • RSIN /fiscaal nummer: 805396500
 • Doelstelling: De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de gemeente Heusden en het optimaal behartigen van hun speciale en politieke belangen.
 • Bestuursinformatie: DMP de mensen. Het volledige bestuur is onbezoldigd.
 • Contactinformatie: Secretaris

Hoofdlijnen van beleid
De hoofdlijnen van het beleid zijn het deelnemen aan het politiek besluitvormingsproces binnen de gemeente Heusden met als doel het gedachtengoed van onze politieke vereniging DMP Heusden, wat staat beschreven in ons programma 2022-2026, uit te dragen en te verwezenlijken. Hiervan uitgaande zullen wij trachten deel uit te maken van de coalitie om op die wijze verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor het coalitieprogramma, waarin de hoofdlijnen van ons beleid zijn neergelegd. Mocht DMP Heusden niet deelnemen aan het college, dan zullen wij op een integere wijze onze rol als oppositiepartij vervullen en daarbij zoveel mogelijk de uitgangspunten vanuit ons eigen programma proberen te realiseren.

Activiteiten
Verslag van de uitgevoerde activiteiten 2017
Verslag van de uitgevoerde activiteiten 2018
Verslag van de uitgevoerde activiteiten 2019
Verslag van de uitgevoerde activiteiten 2020 en 2021


Financieel
Financiële verantwoording 2017
Financiële verantwoording 2018
Financiële verantwoording 2019
Financiële verantwoording 2020
Financiële verantwoording 2021

 

DMP de mensen

Samen doen, samen sterk!

Martijn van Esch (wethouder)

Johan Meesters (wethouder)

René Broos (raadslid en fractievoorzitter)

Noah Brok (raadslid)

Joost Meijer (raadslid)

Ivan van Hemert (raadslid)

Marlies van Bokhoven (raadslid)

Caren Joosten-Kuijs (raadslid)

Jeannette Verhoofstad-Stupers (raadslid)

Janiek Stupers (fractieondersteuner)

Al onze mensen
Menu