Samen doen,
samen sterk!

Meer over DMP Heusden

DMP Heusden wil af van verplichte pinbetaling bij milieustraat

Vanaf dit jaar zou er bij de gemeentelijke milieustraat 10 euro betaald moeten worden als inwoners zouden besluiten om de stortcngskosten contact af te rekenen. Dit heeft vooral te maken met de administratieve procedure welke hieraan vast hangt (zoals het maken van een factuur e.d.). Ondanks het feit dat dit ’slechts’ 10,= betreft hebben we hierover toch een flinke principiële... Lees meer

DMP Heusden over GOL, de Grassen en het Raadsprogramma

Het intergemeentelijk en provinciaal programma ‘gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat’ (GOL) is bedoeld om de kwaliteit van de omgeving rond de A59 (tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk) te verbeteren. Hiervoor is een integraal programma ontwikkeld. Dit verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid van het verkeer op de A59 en zorgt ook voor behoud van natuur, meer mogelijkheden voor recreatie, ondersteuning economische activiteiten en... Lees meer

DMP stemt in met voorbereidingskrediet Groene Bogen

Afgelopen raadsvergadering stond het zogenoemde voorbereidingskrediet voor de Groen bogen op de agenda. Een prachtige ontwikkeling die we als DMP van harte toejuichen. Goede onderwijshuisvesting is cruciaal voor onze leerlingen en leerkrachten. Toch waren we wel wat kritisch. We hebben namelijk de verantwoordelijkheid om voor iedere leerling goede onderwijshuisvesting te realiseren. Die ambitie hebben we ook met elkaar uitgesproken en dit is... Lees meer

Onze standpunten

Weet waar wij voor staan!

Programma 2022

Als DMP Heusden zijn we ontzettend trots op onze mooie gemeente, opgebouwd uit sterke authentieke kernen. Deze trots willen we graag behouden en vergroten, samen met u! Ook de komende verkiezingen zetten we weer vol in op ‘samen doen, samen sterk’. In het verkiezingsprogramma 2022 vertellen wij wat we de komende jaren met onze mooie gemeente voor ogen hebben en onze standpunten ten aanzien van verschillende onderwerpen. Bovenaan onze ‘aanpak-lijst’ staan drie onderwerpen: 'Wonen en leefomgeving', 'Onderwijs- en sportvoorzieningen' en 'Optimale dienstverlening en burgerparticipatie'. Deze en onze andere standpunten leest u hier.

DMP Heusden kan zich voorstellen dat u betrokken wilt zijn bij ontwikkelingen in uw omgeving. Gemeenten hebben er de afgelopen jaren belangrijke taken bijgekregen. De invloed van de gemeente op uw dagelijks leven wordt steeds groter. Dit vraagt naar onze mening om inspraak door inwoners. Burgerparticipatie brengt de inwoner dichter bij de bestuurlijke keuzes die belangrijk zijn voor onze gemeente. DMP vormt graag de schakel en wil dit samen met u doen, want samen zijn we sterk.

Ons team staat klaar om voor u aan de slag te gaan. Er is veel werk te doen op het gebied van wonen, verkeer, onderwijs, sport en dienstverlening. De komende jaren gaat de fractie vooral werken samen met de inwoners: de gemeente in, midden in de samenleving. Het team van DMP Heusden is er kaar voor! Wilt u samen met ons werken aan een mooier Heusden? Word lid van DMP. Samen doen, samen sterk! 

 Wonen en leefomgeving

 • Bouwen naar behoefte: voor starters, gezinnen en senioren.
 • Kansen van eigen inwoners op koop- en huurwoningen vergroten.
 • Meer geld voor de openbare ruimte (wegen, groen en speeltuintjes).
Lees meer

Onderwijs- en sportvoorzieningen

 • Goed onderwijs met passende huisvesting en voldoende ondersteuning.
 • Bereikbare, betaalbare en toegankelijke jeugdzorg met versimpeling van het systeem.
 • Goede sportvoorzieningen en -verenigingen waar iedereen mee kan doen. 
Lees meer

Optimale dienstverlening en burgerparticipatie

 • Faciliterende en dienstbare gemeente die invulling geeft aan de dromen van inwoners en ondernemers.
 • Goede en snelle (digitale) dienstverlening.
 • Ondersteuning van buurtinitiatieven met uitbreiding van Buurt Bestuurt.
Lees meer

Geeft u wel eens geld aan een goed doel of vereniging? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde, is dat de vereniging waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). DMP Heusden is vanaf 1 januari 2014 een ANBI en zijn wij verplicht bepaalde informatie op onze website te publiceren. Op deze wijze krijgt u inzicht in het functioneren van onze vereniging.

Als een goed doel of vereniging aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenkbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking dan wel gift. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking/gift volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI. Meer informatie over ANBI kunt u vinden op www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl

Vanaf 1 januari 2014 is DMP Heusden een ANBI. Een wettelijke voorwaarde voor een ANBI-status is het publiceren van informatie via internet. Zo zijn wij verplicht om o.a. onze contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten te publiceren op onze website. Op deze wijze krijgt u inzicht in het functioneren van onze vereniging. De volgende informatie kunnen wij u melden:

Algemeen

 • Statutaire naam van de vereniging: Democratische Midden Partij Heusden
 • Handelsnaam: DMP Heusden
 • Statutaire zetel: Heusden
 • KVK nummer: 40220438
 • RSIN /fiscaal nummer: 805396500
 • Doelstelling: De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de gemeente Heusden en het optimaal behartigen van hun speciale en politieke belangen.
 • Bestuursinformatie: DMP de mensen. Het volledige bestuur is onbezoldigd.
 • Contactinformatie: Secretaris

Hoofdlijnen van beleid
De hoofdlijnen van het beleid zijn het deelnemen aan het politiek besluitvormingsproces binnen de gemeente Heusden met als doel het gedachtengoed van onze politieke vereniging DMP Heusden, wat staat beschreven in ons programma 2022-2026, uit te dragen en te verwezenlijken. Hiervan uitgaande zullen wij trachten deel uit te maken van de coalitie om op die wijze verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor het coalitieprogramma, waarin de hoofdlijnen van ons beleid zijn neergelegd. Mocht DMP Heusden niet deelnemen aan het college, dan zullen wij op een integere wijze onze rol als oppositiepartij vervullen en daarbij zoveel mogelijk de uitgangspunten vanuit ons eigen programma proberen te realiseren.

Activiteiten
Verslag van de uitgevoerde activiteiten 2018
Verslag van de uitgevoerde activiteiten 2019
Verslag van de uitgevoerde activiteiten 2020 en 2021
Verslag van de uitgevoerde activiteiten 2022

Financieel
Financiële verantwoording 2018
Financiële verantwoording 2019
Financiële verantwoording 2020
Financiële verantwoording 2021
Financiële verantwoording 2022

 

DMP de mensen

Samen doen, samen sterk!

Martijn van Esch (wethouder)

Johan Meesters (wethouder)

René Broos (raadslid en fractievoorzitter)

Noah Brok (raadslid)

Joost Meijer (raadslid)

Ivan van Hemert (raadslid)

Marlies van Bokhoven (raadslid)

Caren Joosten-Kuijs (raadslid)

Jeannette Verhoofstad-Stupers (raadslid)

Manon Molenschot (fractieondersteuner)

Al onze mensen
Menu